/**/
home about us contact us advertising rate admin login sitemap
ไอดีบี ครีเอทีฟ ดีไซน์ หจก.
ออกแบบสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ เวปไซต์ แบนเนอร์โฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณา
พนักงานขายแบนเนอร์โฆษณา, พนักงานออกแบบเวปไซต์, พนักกงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ตำแหน่งที่รับสมัคร

มีความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่อยู่บริษัท
26/784 วรางกูลคลอง 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลาดสวาย อำเุภอลำูลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
จำนวนที่รับ
3
อัตราค่าจ้าง
แล้วแต่ตกลง
โทรศัพท์
0-2152-3575, 0-2152-3896
โทรสาร
0-2549-8230
เวปไซต์
http://www.idb-design.com
อีเมล์
info@idb-design.com

ไอดีบี ครีเอทีฟ ดีไซน์ หจก.

26/784 วรางกูลคลอง 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลาดสวาย อำเุภอลำูลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2152-3575, 0-2152-3896
แฟกซ์ : 0-2549-8230

อีเมล์ : info@idb-design.com

เวปไซต์ : http://www.idb-design.com

Copyright @ 2007 by industrychannel.com