home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000009

หัวข้อประกาศ : รู้จักสิ่งประดิษฐ์ของผศ.บุญมี จาก มจพ.
รายละเอียด :           

รู้จักสิ่งประดิษฐ์ของผศ.บุญมี จาก มจพ. 
 
       ผศ.บุญมี บุญยะผลานันท์ จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่สูง ประหยัดและใช้งานได้จริง หลายต่อหลายชิ้น อาทิภาชนะใส่อาหารที่รักษาความร้อนด้วยน้ำ, อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟโดยการนับจำนวน, ฯลฯ

       สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทำจากวัสดุเป็นเซรามิคหล่อขึ้นรูป แบ่งออกเป็นสองชั้นเหมือนจานใส่อาหารสองใบซ้อนกัน ทำให้มีช่องว่างระหว่างกลาง จานจะถูกเคลือบด้วยเซรามิกทั้งใบเป็นช่องสำหรับเติมน้ำร้อนลงไปข้างในช่องว่างระหว่างกลางภาชนะใส่อาหารดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากน้ำร้อนที่เข้าไปส่งความร้อนออกมาสู่อาหารภายในภาชนะ ทำให้อาหารร้อนหรืออุ่นได้นาน อีกทั้งต้นทุนในการประดิษฐ์ไม่แพงแต่สามารถลดใช้จ่ายในการซื้อถ่านหรือแอลกอฮอล์แข็ง ประการสำคัญไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเเน่นอน เพราะใช้ความร้อนจากน้ำร้อน
      
       อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟโดยการนับจำนวน
       สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีระบบการทำงานโดยการนับจำนวน เป็นการประดิษฐ์ที่อาศัยตัวตรวจจับการเข้า-ออกห้อง โดยใช้สวิตช์ลำแสง หากคนเดินเข้าจะผ่านสวิตช์ลำแสง A ไปยังลำแสง B จะเป็นการนับเพิ่มเมื่อเป็นค่ามากกว่า ?O? อุปกรณ์ควบคุมจะยังคงเปิดไฟเรื่อยๆ เมื่อมีคนเดินออกจะผ่านสวิตช์ลำแสงจาก B ไปยัง A จะเป็นการนับลดลงเรื่อยๆ จนมีค่าเป็น ?O? นั่นแสดงว่าไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องแล้วอุปกรณ์ควบคุมจึงปิดไฟ อุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยประหยัดพลังงานได้และลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนลงรวมทั้งลดมลภาวะที่เป็นพิษลง
      
       ผงเปลือกทุเรียนแทนวัตถุเจือปนอาหารและสารบอแรกซ์
       กรรมวิธีการผลิตผงเปลือกทุเรียนนั้น ทำได้โดยการนำเปลือกทุเรียนมาลดความชื้นโดยการตากแดดจนเหลือความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 หรือน้อยกว่านั้น จากนั้นนำเปลือกทุเรียนแห้งที่ได้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาตัวเองจนกระทั่งเป็นเถ้า
       นำเถ้าที่ได้มาผสมน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม กรองหรือทิ้งให้ตกตะกอน นำส่วนของน้ำใสด้านบนมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแทนสารบอแรกซ์ได้โดยปลอดภัย
      
       ทั้งนี้ การนำผงเปลือกทุเรียนใช้ทดแทนสารเคมีได้ และเป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารและสารบอแรกซ์เพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท และถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเกินที่กฎหมายกำหนดอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และยังลดปริมาณขยะทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการทิ้งและการจำกัด ลดจำนวนแมลงวันและกลิ่นเน่าเหม็น
      
       รถจักรยานเก้าอี้มีล้อสำหรับคนพิการและรถเข็นของติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มพลังงานจากแรงโน้มถ่วง
      
       สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วง นำผลของแรงโน้มถ่วงมาประยุกต์เพื่อให้เกิดพลังงานขึ้นโดยธรรมชาติ จากการเคลื่อนที่ของลูกทรงกลมตันในวงรีที่ออกแบบได้ขนาดพอดีกับแรงโน้มถ่วง โดยช่วยออกแรงเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยมาก ลูกทรงกลมตันนั้นก็จะเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงต่อไปเรื่อยๆ เป็นการได้พลังงานจากแรงโน้มถ่วงมาช่วยเสริมให้รถเคลื่อนที่ได้โดยออกแรงด้วยตัวเองไม่มาก
      
       วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้คือ การนำพลังงานที่ได้จากแรงโน้มถ่วงมาช่วยเสริมให้กับการขับเคลื่อนรถจักรยานเก้าอี้มีล้อสำหรับคนพิการ และรถเข็นของให้สามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้กำลังงานน้อยกว่าที่เคยใช้
      
       อุปกรณ์วัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะ
       การประดิษฐ์อุปกรณ์วัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการวัดมุมให้ทราบค่าของมุมได้ทันที สามารถลับคมมีดตัดเฉือนโลหะที่มีมุมตามลักษณะงานที่ต้องการได้ ซึ่งได้ค่าของมุมที่แน่นอนและไม่เสียเวลาในการนำมีดตัดเฉือนโลหะมาวัดมุมบ่อยๆ
      
       ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยแท่งทรงกระบอกด้านล่างยึดติดกับฐานด้านล่างสำหรับวางบนโต๊ะ ด้านบนยึดติดกับแท่นวางมีดเฉือนโลหะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นผิวเรียบลื่นได้ระนาบ ที่มุมด้านหนึ่งเว้าเป็นมุมฉากผิวด้านข้างที่เว้าเอียงลาดเข้าด้านในทั้งสองด้าน ตรงกลางของแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะเว้าเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเพื่อหลบมุมในการวัด
      
       บนแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะมีแท่งทรงกระบอกติดยึดอยู่โดยด้านบนประกอบกับแขนโยกสามารถหมุนได้รอบตัว ที่ปลายแขนโยกอีกด้านหนึ่งมีเพลาเป็นแกนสวมอยู่ ที่แกนเพลาด้านล่างติดเครื่องวัดมุมองศา ซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นลงและหมุมได้รอบตัว ที่แขนโยกสามารถโยกไปรอบแท่นวางมีดตัดเฉือนโลหะได้ ทำให้สามารถวัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะได้ทุกตำแหน่งบนแท่นวางมีดตัดเฉือน
      
       ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้ยืนคำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 6312, 6313


โดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 มกราคม 2551 13:43 น.
 

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : ภาคิน
IP Address : 125.25.95.116
อีเมล์ :
เวปไซต์ :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:A8AFA * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com