home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000015

หัวข้อประกาศ : วิศวกรรมย้อนรอย สู่เครื่องกรองเพื่อภาคอุตสาหกรรม
รายละเอียด :           

วิศวกรรมย้อนรอย สู่เครื่องกรองเพื่อภาคอุตสาหกรรม 
 

       จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน การนำเครื่องจักรกลอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อช่วยประหยัดแรงงานและเวลากลายเป็นเรื่องปกติสามัญในวงการอุตสาหกรรมบ้านเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมีการใช้เครื่องกรองของเหลวกันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี เครื่องจักรชิ้นนี้ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เป็นต้นทุนมหาศาลสำหรับภาคอุตสาหกรรมของไทยเรา
      
       จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมีการทำวิจัยสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย โดยคณะอาจารย์ นักวิจัย จาก มจธ. ได้ร่วมมือกับบริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานในด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล มาเป็นเวลามากกว่า 17 ปี เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างเครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้ง" (DIASTAR FILTER) ซึ่งถือเป็นเครื่องจักรที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล
      
       อาจารย์วรรณภพ กล่อมเกลี้ยง ได้เล่าให้ฟังถึงแนวคิดของการสร้างเครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งว่า “สำหรับการสร้างเครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งนี้ เราได้สร้างเครื่องต้นแบบขนาดเล็ก (Filtration Area 40 ตรม.) ก่อน โดยนำปัญหาของเครื่องจักรแบบเก่ามาศึกษา แล้วพัฒนาขึ้นใหม่ วางระบบใหม่เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
      
       "จากนั้นเราจะถอดแบบชิ้นส่วนและการทำงานของเครื่องรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องต้นแบบขนาดเล็ก ด้วยคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมประยุกต์แนวคิดทางวิชาการออกแบบและสร้างเครื่องขนาด Filtration Area 160 ตรม.ที่เหมาะสมกับการผลิตโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศไม่น้อยกว่า 80% ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการสร้างเครื่องจักรด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย การสร้างเครื่องนี้เราได้ออกแบบโครงสร้างเครื่องใหม่ ออกแบบชุดกรองของเหลว Filter ออกแบบ Fitting และ Piping ระบบไฟฟ้าและควบคุม และซอฟแวร์การทำงานของเครื่อง”
      
       เครื่องกรองน้ำเชื่อมแรงดันแบบตั้ง จะมีลักษณะเป็นภาชนะรับแรงดันทรงกระบอกแนวตั้ง ประกอบด้วยท่อวัตถุดิบเข้า และท่อระบายออก โดยภายในเครื่องจะมีชุดกรองจัดเรียงในแนวตั้งและจัดวางในลักษณะรูปดาวตามแนวรัศมีของภาชนะ ซึ่งชุดกรอง 1 ชุดจะมีท่อออกของน้ำเชื่อมที่ผ่านการกรองแล้ว และมีวาล์วเปิด-ปิดแยกกันในแต่ละชุดกรอง เพื่อที่จะได้สะดวกเวลาตรวจดูคุณภาพการกรอง

       หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำเชื่อมแรงดันแบบตั้ง คือ น้ำเชื่อมจะถูกส่งผ่านท่อวัตถุดิบเข้าไปยังเครื่อง แรงดันในเครื่องจะทำให้น้ำเชื่อมที่อยู่ภายในถูกกรองด้วยผ้ากรองที่อยู่ในลักษณะแนวตั้ง ซึ่งเมื่อผ่านผ้ากรองแล้วน้ำเชื่อมจะเข้าไปอยู่ในท่อออกมีวาล์วเปิด-ปิด และจะส่งต่อเข้ารวมกันเป็นท่อรวมในแนวรอบนอกของภาชนะ ซึ่งจะมีระบบสลัดกากด้วยแรงดันย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่สิ้นเปลืองวัสดุที่ต้องเติมลงไปเพื่อช่วยในการกรอง ทำให้ผ้ากรองมีอายุการใช้งานได้นาน ไม่สิ้นเปลืองน้ำ เนื่องจากแบบเก่าจะต้องใช้น้ำมากเพื่อเข้าไปช่วยล้างผ้ากรองให้สะอาด แต่ระบบใหม่นี้ไม่ต้อง เพราะแรงดันจะช่วยให้เศษอ้อยไม่ติดผ้ากรอง
      
       นอกจากนี้ยังสามารถเดินระบบแบบอัตโนมัติได้ ซึ่งโดยปกติอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ มักจะมีเครื่องกรองอยู่หลายตัวด้วยกัน เพื่อที่จะให้เครื่องสลับกันทำงาน แต่จะต้องมีคนคอยควบคุม แต่ในระบบแบบใหม่นี้เราได้วางระบบแบบอัตโนมัติช่วยให้เครื่องสลับกันทำงานได้เอง เช่น ถ้าเครื่องกรองเครื่องไหนต้องล้างผ้ากรอง ระบบก็จะควบคุมการล้างและให้เครื่องกรองเครื่องอื่นทำงานแทน วิธีนี้ทำให้สามารถได้น้ำเชื่อมตามต้องการ ไม่เสียเวลา ไม่ต้องหยุดการทำงาน และเครื่องกรองยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องได้นานยิ่งขึ้น
      
       และเครื่องกรองแบบใหม่นี้จะไม่มีชิ้นส่วนไหนเคลื่อนไหว ทำให้ผ้ากรองไม่ฉีกขาด ช่วยลดการซ่อมบำรุง ซึ่งในการซ่อมบำรุงเครื่องแบบเก่าจะต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลามากกว่า 30 วันในการรอชิ้นส่วนเพื่อมาซ่อมบำรุง เป็นผลให้สายการผลิตต้องหยุดลง เสียโอกาสในการผลิตและแข่งขัน แต่เครื่องกรองแบบใหม่นี้วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะผลิตขึ้นเองในประเทศ จึงทำให้เครื่องมีราคาไม่แพง ซึ่งจะสามารถจำหน่ายได้ถูกกว่าราคานำเข้าถึง 30% ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรได้เป็นอย่างมาก
      
       ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดย ผู้จัดการออนไลน์
 

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : ภาคิน
IP Address : 125.25.20.102
อีเมล์ :
เวปไซต์ :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:F653D * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com