home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000029

หัวข้อประกาศ : เครื่องควบคุมแสงนอกอาคาร ไอเดียลดพลังงานสุดเจ๋งจากมทร.ธัญบุรี
รายละเอียด :           โดยปกติตามท้องถนน ตามอาคาร และบ้านเรือน มักนิยมใช้โคมไฟ นอกจากจะให้แสงสว่างแล้วยังทำให้เกิดความสวยงาม โคมไฟจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ทั่วไปมักใช้หลอดไส้หรือ หลอดฟลูออริเซนต์ในการให้แสงสว่าง ซึ่งกินพลังงานค่อนข้างสูง บางครั้งเปิดทิ้งไว้ทั้งวันยิ่งทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดปัญหาการใช้พลังงานดังกล่าว
       
       จึงเกิดนวัตกรรม “ เครื่องควบคุมระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร”ขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ที่ประกอบด้วย นางสาว สุภาธิณี กรสิงห์ , นายทะนงศักดิ์ ช่างคำ, นายธวัชชัย ค้าไกล และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ เหลือประเสิรฐ ที่ปรึกษาตลอดโครงการ
       
       อาจารย์เกรียงศักดิ์ ที่ปรึกษางานนี้เล่าว่า ทั่วไปโคมไฟประดับอาคารจะให้ทั้งแสงสว่างและความสวยงามแต่อาจดูสิ้นเปลีอง เพราะเปิดทิ้งไว้เฉยๆ อย่างไรก็ดี โคมไฟโดยเฉพาะภายนอกอาคารยังมีความจำเป็นอยู่ ดังนั้นการประหยัดพลังงานและการนำเสนอรูปแบบการแสดงทางแสดงที่น่าสนใจ จึงมีความจำเป็ฯที่ต้องพัฒนา โครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโคมไฟประดับภายนอกอาคารให้ดูน่าสนใจ ที่สำคัญประหยัดพลังงาน และสามารถเพิ่มรูปแบบการนำเสนอทางแสงได้
       

       
       ด้านนางสาวสุภาธิณี ตัวแทนกลุ่มเล่าว่า โคมไฟประกอบด้วย 2 เสา โดยแต่ละเสาประกอบด้วยโคมจำนวน 9 โคม โดยทุกคนจะใช้หลอด LED เป็นตัวให้แสงสว่าง ซึ่งเป็นหลอดที่ใช้พลังงานต่ำมาก
       
       “ โคมไฟทั้งสองเสาจะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยสามารถตั้งเวลาเปิดปิด และลดจำนวนการแสดงโคมลงในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็น ในขณะเดียวกันจะควบคุมการนำเสนอแสง LED ในรูปแบบต่างๆ ให้สวยงามและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้พบเห็น
       
       
แต่ละโคมจะมี LED อยู่จำนวน 4 สี ซึ่งจะประกอบด้วย สีขาว สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน แต่ละสีสามารถถูกคววบคุมโดยอิสระ โคมทั้ง 18 โคม(ทั้งสองเสา)จะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์เพียงชุดเดียว ในโครงการนี้ได้ออกแบบการกระเจิงของแสงเพื่อให้โคมไฟมีแสงที่กระจายสม่ำเสมอตลอดโคม และมีความนุ่มนวลของแสง ใน 1 โคม จะมี LED จำนวน 15 ชั้น โดยที่แต่ละชั้นจะมีอยู่ 2 สี สลับตำแหน่งกัน และในแต่ละชั้นจะสลับตำแหน่งกันอีก 2 สี ดังนั้น 1 โคม จะมี LED จำนวน 620 หลอด
       
       เมื่อทำการวัดกำลังงานที่ใช้ต่อหนึ่งโคมจะเท่ากับ 27.93 วัตต์ โดยกำลังงานที่ใช้จะน้อยกว่าหลอดไส้ 50-51 % ที่แสงสว่างเท่ากันทั้งยังสามารถเลือกแสดงสีได้ถึง 15 สี โดยมีสีหลัก 4 สี และสีที่เกิดจากการผสมอีก 11 สี
       
       “ ผลจากโครงงานนี้ จะช่วยประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับหลอดไส้ ในยุคที่ต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยโลกประหยัดพลังงานจากผีมือคนไทยเอง...
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : ไต้ฝุ่น
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:9BB0A * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com