home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000032

หัวข้อประกาศ : มอ.โชว์ทีเด็ดคิดระบบเตือนจอด “รถ” นานเกินกำหนด
รายละเอียด :           คงต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาหรือแม้แต่หน่วยงานของเอกชนหลายๆ แห่ง ต่างประสบปัญหาไม่มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อขอใช้บริการ อย่างไรก็ตาม มีพื้นที่สำหรับจอดรถบางแห่งที่ต้องกันไว้โดยเฉพาะ เช่น ต้องมีการขนส่งสินค้าขึ้นลงตลอดเวลา หรือมีผู้ใช้บริการต่อเนื่อง โดยพื้นที่เหล่านี้จำเป็นต้องมีการจำกัดเวลาการจอดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการรายต่อไป ซึ่งหากแก้ปัญหาด้วยการใช้เจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลา ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งแรงงานคนและเวลา
       
       ดังนั้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จึงได้คิดค้นระบบการจับเวลาสำหรับการจอดรถยนต์ในบริเวณที่จำเป็นต้องกำหนดเวลา โดยใช้หลักการของเครื่องตรวจจับโลหะ ในการส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมเวลา และการส่งสัญญาณเสียงและไฟกระพริบเมื่อเวลาการจอดหมดลง
       
       สัตยา บุญรัตน์ชู วิศวกรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในฐานะผู้คิดระบบดังกล่าวให้ข้อมูลว่า ในการติดตั้งระบบ จะมีการฝังตัวตรวจจับโลหะไว้ใต้พื้นที่จอดรถในแต่ละช่อง เมื่อรถยนต์เข้าจอด จะมีการส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุม ซึ่งมีการตั้งโปรแกรมการกำหนดเวลาไว้แล้วโดยอัตโนมัติ หากจอดเกินเวลาที่กำหนดจะมีเสียงเตือนเป็นระยะทุก 30 วินาทีเพื่อแจ้งให้เจ้าของรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับทราบ ทั้งนี้ ระบบควบคุมคล้ายกันนี้ได้มีการนำมาใช้กับการควบคุมสัญญาณไฟจราจรในปัจจุบัน แต่ยังไม่เคยมีการนำมาประยุกต์ใช้กับที่จอดรถมาก่อน ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำมาใช้
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : ไต้ฝุ่น
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:D972C * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com