home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000033

หัวข้อประกาศ : มูลสุกรสู่ก๊าซหุงต้ม งานวิจัยคุณภาพ จากมทร.ธัญบุรี
รายละเอียด :           
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อันเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ด้วยการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ ในปริมาณที่สูงมากจนกลายเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกลายเป็นปัญหารุนแรงของสังคม การหันมาใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนในธรรมชาติรอบตัวเช่น ลม แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลจากพืชและสัตว์ สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา
       
       เช่นเดียวกับงานวิจัยสร้างสรรค์ชิ้นนี้ นั่นคือ “ การศึกษาประสิทธิภาพการบรรจุก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกรลงถังก๊าซหุงต้มด้วยชุดบรรจุก๊าซชีวภาพแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ” ผลงานกลุ่มนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายศุภชัย สุพวงแก้ว, นายธีระเทพ คะโมระวงศ์ และนายศรชัย สามบุญศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี โดยอาจารย์ชัยรัตน์ หงษ์ทอง เป็นที่ปรึกษาตลอดงานวิจัย
       
       "โจ" ธีระเทพ คะโมระวงศ์ ตัวแทนกลุ่ม เผยถึงจุดเริ่มต้นของการคิดค้นก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกร ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถนำมาใช้เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
       
       "ปัจจุบันการใช้ก๊าซชีวภาพในประเทศไทยยังไม่มากเท่าที่ควร ก๊าซที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจมีราคาสูงในอนาคต จึงเกิดแนวคิดที่นำก๊าซชีวภาพมาบรรจุลงถังก๊าซหุงต้มแทนก๊าซ LPG ที่ใช้กันอยู่ เป็นการจัดเก็บพลังงานเพื่อใช้ต่อไป สำหรับการบรรจุก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกร ต้องใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 HP ใช้เวลาในการบรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้มจากความดันที่ 180 Psi ใช้เวลา 11.24 นาที และเมื่อนำก๊าซชีวภาพที่ทำการบรรจุได้ มาเปิดเพื่อใช้งาน เวลาที่ใช้งานคือ 40.96 นาที"
       

       สำหรับหลักการทำงานมีดังนี้ 1.การต่อท่อดูดก๊าซชีวภาพ จากบ่อหมักมูลสุกรเข้าสู่ชุดบรรจุก๊าซชีวภาพ 2. ต่อท่อเพื่อปล่อยก๊าซชีวภาพจากชุดบรรจุก๊าซสู่ถังก๊าซหุงต้ม 3.เปิด สวิชต์ชุดบรรจุก๊าซชีวภาพ กระบอกสูบจะทำหน้าที่ดูดก๊าซ เมื่อความดันถึง 180 Psi เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ โดยมีสวิชต์ความดันควบคุม ขั้นตอนสุดท้ายถอดสายต่อท่อต่างๆ ทั้งท่อต่อและท่อปล่อย แล้วนำก๊าซชีวภาพที่อยู่ในถังก๊าซหุงต้มไปใช้งาน
       
       "จากผลการทดสอบดังกล่าว พบว่าด้วยกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 HP ใช้เวลาในการบรรจุก๊าซชีวภาพความดันที่ 180 psi ในเวลา 11.24 นาที เปิดใช้งานได้ 40.96 นาที ค่าสิ้นเปลืองไฟฟ้าคิดเป็นจำนวน 0.56 บาทต่อการบรรจุหนึ่งครั้ง ด้วยต้นทุนของเครื่องอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท นอกจากสามารถหุงต้ม ทำอาหารได้เหมือนก๊าซทั่วไปแล้ว น้ำหนักยังเบากว่าอีกด้วย เป็นอีกวิธีที่ทำให้สิ่งไร้ค่าและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กลับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากมายมหาศาล" โจ ตัวแทนกลุ่มสรุปผลงานวิจัย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : ไต้ฝุ่น
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000077855

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:AE4D0 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com