home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000034

หัวข้อประกาศ : ทำความรู้จัก"สบู่ดินเหลว"ชนิดแรกของโลก นวัตกรรมชิ้นเอกจากจุฬาฯ
รายละเอียด :           ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ สบู่ดินเหลว 'ANADA' และ 'HAL-KLEAN' เพื่อครัวเรือนและ อุตสาหกรรมฮาลาลต่อฝ่ายศาสนาอิสลาม ล่าสุดวางจำหน่าย ปท.สิงค์โปร์ และกลุ่มปท.ตะวันออกกลาง หลังประสบความสำเร็จในไทย
       
       รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้พัฒนาสบู่ดินพิเศษ ' ANADA ' และ ' HAL-KLEAN' นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมฮาลาล สำหรับใช้ในการชำระล้างการปนเปื้อนทั้งในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักการในศาสนาอิสลาม
       
       “ตามหลักการในศาสนาอิสลาม สุกรและสุนัขจัดเป็นสิ่ง สกปรก หรือ "นญิส" ในภาษาอาหรับ หากเกิดการปนเปื้อน จำเป็น ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการชำระถึง ๗ ครั้ง โดยหนึ่งครั้งต้องเป็น น้ำดินสะอาดที่มีความขุ่นตามที่กำหนด ไม่สามารถใช้สบู่หรือผงซักฟอกทดแทนได้ ก่อให้เกิดความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
       
       ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เริ่มพัฒนาสบู่ดินพิเศษ เพื่อการชำระล้างการปนเปื้อนนญิสหนักตั้งแต่ปี 2547 ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยฝ่ายศาสนา ไม่มีการใช้สารแต่งสีและ กลิ่น หรือใช้ไขมันตลอดจนสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ดินต้อง แขวนลอยในสารละลายโดยไม่ตกตะกอน คุณภาพต้องดีกว่าหรือ ไม่ด้อยกว่า ราคาไม่แพงกว่าสบู่ที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
       
       งานวิจัยและพัฒนาสบู่ดินเหลวสร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอก 1 คน วิทยานิพนธ์ต้นฉบับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนานาชาติ 1 เรื่อง เมื่อปี 2550 ผลิตภัณฑ์สบู่ดินเหลวชำระล้างนญิสสำเร็จในระดับ ห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงมอบหมายให้สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา แห่งจุฬาฯดำเนินการจดสิทธิบัตรและบริหารจัดการด้านการตลาด”

       
       ผลิตภัณฑ์สบู่ดินเหลวดำเนินการผลิตทางอุตสาหกรรม "อันนาดา" (ANADA) สำหรับการชำระล้างในครัวเรือน และชื่อ "ฮัล-คลีน" (HAL-KLEAN) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการทางศาสนาแห่งอินโดนีเซีย
       ทั้งนี้อยูในระหว่างรอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการทางศาสนาแห่งสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ อิสลามประจำกรุงเทพมหานครว่าสามารถใช้ชำระล้างนญิสหนักได้ตามหลักการในศาสนาอิสลาม นับเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ดินเหลวเพื่อการชำระล้างนญิสชนิดแรกในโลก 
ชื่อผู้ลงประกาศ : ไต้ฝุ่น
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000111217

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:28FB4 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com