home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000036

หัวข้อประกาศ : เว็บแคมไล่จับโจร ไอเดียเด็กวิศวะฯม.ขอนแก่น
รายละเอียด :           จากกล้องเว็บแคมที่นำมาอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเมื่อถูกนำมาเพิ่มความความสามารถเปลี่ยนเป็นกล้องระบบรักษาความปลอดภัยค้นหาและติดตามเป้าหมายระบุตัวบุคคลได้นั่นก็นับว่าเป็ยอีกหนึ่งไอเดียที่ใช้ประโยชน์ได้จริงท่ามกลางยุคฝืดที่มิจฉาชีพมีปริมาณมากขึ้น
       
       “นายปวิช ตั้งวิชิต” และ “ปัญญาพร สุขทา” สองหนุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขาคือผูคิดค้นประดิษฐ์กล้องเว็บแคมเคลื่อนไหวตามใบหน้าได้สำเร็จ ซึ่งกล้องเว็บแคมมีประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวตามใบหน้าของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คาดอนาคตเล็งต่อยอดให้ตรวจจับใบหน้าในระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการเช็คชื่อ จนสามารถค้นหาและระบุตัวบุคคลไดh
       
       ปวิช เล่าว่า โดยทั่วไปกล้องเว็บแคม เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และอาศัยการตกกระทบของแสงบนอุปกรณ์รับภาพแล้วแปลงเป็นข้อมูลทางไฟฟ้าเพื่อจัดเก็บต่อไปดังนั้น จึงตั้งโจทย์ว่า กล้องเว็บแคม น่าจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่านั้น
       

       “เราได้คิดค้นและพัฒนาขีดความสามารถของกล้องเว็บแคม เพื่อให้สามารถตรวจหาใบหน้าในภาพที่ปรากฏและสามารถเคลื่อนไหวตามใบหน้านั้น ๆ ได้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับระบบรักษาความปลอดภัย จากเดิมที่ใช้กล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังเพียงอย่างเดียว แต่ต่อไปจะให้สามารถค้นหาและติดตามเป้าหมายระบุตัวบุคคลได้ "
       
       สำหรับกล้องดังกล่าว มีอุปกรณ์ที่ สำคัญ 5 ส่วน ปัญญาพร บอก “1.ส่วนฮาร์ดแวร์ เป็นส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม และสั่งการให้มอเตอร์เปลี่ยนตำแหน่ง และให้หมุนตัดผ่านใจกลางของอุปกรณ์รับภาพ 2.ส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำสั่งที่ได้รับ จากนั้นจะส่งสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ออกไป เพื่อควบคุมทิศทางการหมุนของกล้อง 3.ส่วนซอฟแวร์ พัฒนาบนภาษาไพธอน แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนค้นหาใบหน้า และส่วนประมวลผลการเคลื่อนไหวพร้อมติดต่อกับพอร์ตอนุกรม 4.ส่วนค้นหาใบหน้า ใช้อัลกอริทึมการค้นหาใบหน้า Viola-Jones Method [l] 5.ส่วนประมวลผลการเคลื่อนไหว
       
       เมื่อทราบพิกัดตำแหน่งของใบหน้าที่ปรากฏในภาพแล้วโปรแกรมต้องตรวจสอบว่าตำแหน่งดังกล่าว อยู่กึ่งกลางหน้าจอแล้วหรือไม่ หากต้องการคำนวณหาชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้มอเตอร์เคลื่อนที่ปรับตำแหน่งจนกว่าจะได้กึ่งกลาง และเมื่อเราได้ระยะห่างจากศูนย์กลางจอแล้ว โปรแกรมจะแปลงเป็นชุดคำสั่ง เพื่อส่งไปไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม จากนั้นไมโครคอนโทรเลอร์จะแปลงชุดคำสั่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของเซอร์มอเตอร์ต่อไป และสามารถจับการเคลื่อนไหวได้ในที่สุด”
       
       
ทั้งนี้โครงการกล้องเคลื่อนไหวตามใบหน้า เป็นผลงานชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในการประกวดงานโครงการนักศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2551 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทดสอบว่ามีความแม่นยำในการใช้ส่วนแนวทางในการพัฒนาต่อยอดทั้งสองบอกเป็นทิศทางเดียวกันว่า
       
       “คาดว่าในอนาคตจะพัฒนาให้เพิ่มขีดความสามารถให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถช่วยติดตามค้นหาบุคคลได้ ยกตัวอย่างเช่น ระบบการเช็คชื่อนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่อาจารย์มีภาระต้องสอนนักศึกษาในจำนวนมากๆ ซึ่งอาจจะเช็คชื่อไม่ทั่วถึง ดังนั้นเมื่อติดตั้งกล้องเว็บแคมตัวนี้ จะสามารถเช็คชื่อนักศึกษาได้ในทันที หรือระบบรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน อาคาร และสถานที่สำคัญ หากมีการติดตั้งกล้องเว็บแคมตัวนี้ จะช่วยป้องกันความปลอดภัยได้อีกระดับหนึ่ง" ...
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : ไต้ฝุ่น
IP Address : 203.195.108.151
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000018015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:97D68 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com