home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000047

หัวข้อประกาศ : มข.โชว์สถานีฆ่าเชื้อ "ไม่กด-ไม่บีบ-แค่เหยียบ"
รายละเอียด :           

เกิดกระแสความกลัวและตื่นตัวว่า จะมีวิธีการดูแลรักษาและป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 นี้อย่างไร เพราะเชื้อโรคจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย สามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นด้วยการไอ จาม และสามารถติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และจากสถานการณ์นี้เอง จึงเป็นช่องทางให้เกิดกระแสของธุรกิจที่เกี่ยวกับการจำหน่ายหน้ากากอนามัย รวมถึงเจลล้างมือที่ผลิตออกมาแล้วไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในช่วงแรก ซึ่ง ณ ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งที่บ้านและสำนักงาน บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้นั้น ก็มีการออกแบบที่แตกต่างกันไป และที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ใช้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา นั่นคือ นวัตกรรมสถานีฆ่าเชื้อแบบเท้าเหยียบ

ทั้งนี้เจ้าของผลงาน เปิดเผยถึงแนวคิดการประดิษฐ์ว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เอง ก็ได้มีการวางสเปรย์ฆ่าเชื้อและเจลล้างมือ เพื่อทำความสะอาดตามจุดต่างๆ เช่น หน้าห้องเรียน หน้าลิฟท์ และในห้องน้ำ ฯลฯ จากการสังเกตพบว่า บุคลากรของคณะ ไม่มีใครใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อและเจลล้างมือมากนัก ซึ่งอาจเกิดจากความกลัวที่จะต้องสัมผัสอุปกรณ์ฆ่าเชื้อกับบุคคลอื่น ทำให้ไม่นิยมใช้กัน ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดว่า ควรจะมีแท่นที่จะช่วยยึดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เพื่อไม่ต้องใช้มือกดหรือบีบ แต่เป็นการใช้เท้าเหยียบแทนน่าจะทำให้บุคลากรใช้กันมากขึ้น จนเป็นที่มาของการประดิษฐ์ นวัตกรรมสถานีฆ่าเชื้อแบบเท้าเหยียบ
 “ผมได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสถานีฆ่าเชื้อแบบเท้าเหยียบ 2 แบบ คือ แบบที่ 1. เป็นเครื่องต้นแบบ คือ ใช้อุปกรณ์ท่อ PVC เป็นหลัก ลงทุน 200 บาท เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้านหรือที่ทำงาน อายุการใช้งานประมาณ 3 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน แบบที่ 2 เป็นแบบสแตนเลส เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความสวยงาม เช่น โรงแรม สนามบิน เป็นต้น ลงทุน 1,000 บาท ซึ่งจะคงทนถาวรมาก สำหรับจุดเด่นของผลงาน คือ ใช้งานง่ายไม่ต้องใช้มือกดหรือบีบ และใช้แทนโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ฆ่าเชื้อได้ ตอนนี้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 21 ชิ้น ประดิษฐ์ให้โรงเรียนอนุบาลสาธิต จำนวน 1 ชุด และโรงพยาบาลศรีนรินทร์ จำนวน 1 ชุด”
       
สำหรับอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1.ท่อ PVC 4 หุน 2. ท่อ PVC 6 หุน 3. ข้องอ 90 องศา 4. ข้อต่อ PVC 3 ทาง 5. ท่อโค้งสำหรับ PVC 6. กาวเชื่อม 7. แผ่นไม้ 8.กระบอกฉีดน้ำ 9. เหล็กรัดสายยาง 10. น๊อตตัวผู้ 2 หุน 11. สว่านมือพร้อม ดอกสว่าน 12. เส้นเอ็นเบอร์ 13. ที่ต่อสายไฟ 14. ที่รองขาโต๊ะ
       
“ ตัวอุปกรณ์วัสดุที่ใช้เหล่านี้ โดยมากก็จะเน้นที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายวัสดุก่อสร้าง ทั้งหมดเมื่อนำมาประกอบกัน จะเกิดเป็นชิ้นงานนวัตกรรมสถานีฆ่าเชื้อแบบเท้าเหยียบ โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุจดสิทธิบัตรและอาจจมีการพัฒนาต่อๆไปด้านรูปแบบและสีสัน”ดร.นวภัคกล่าวสรุป

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000123220

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:4D390 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com