home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000051

หัวข้อประกาศ : จากชามสู่ "กระทง" ภาชนะย่อยสลายชีวภาพ รับเทศกาลลอยกระทง
รายละเอียด :           
มก.ชูผลงานวิจัย รับเทศกาลลอยกระทงในรูปแบบ "KU GREEN" ภาชนะบรรจุย่อยสลายทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง หวังปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้โฟมและวัสดุสิ้นเปลืองที่ย่อยสลายยาก และยังนำไปประยุกต์เป็นงานศิลปะเพื่อใช้ในเทศกาลงานประเพณีของไทยได้อย่างสวยงาม

KU GREEN ภาชนะบรรจุย่อยสลายทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง
       รศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบ KU GREEN กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ KU GREEN เป็นวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม และ รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในด้านของการนำไปผลิตได้จริงและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง

       “KU GREEN เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทดแทนภาชนะที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม หรือพลาสติก ที่ใช้ในการบรรจุอาหาร ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคปราศจากอันตรายของสารพิษที่อาจปนเปื้อนกับอาหาร ภายหลังจากการใช้งานแล้วสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งนำไปใส่อาหารได้ทั้งอาหารร้อนและอาหารเย็น
       
       ผลิตในรูปลักษณ์ของชาม จาน แก้ว กล่องอาหาร ได้แก่ ชาม 600 มิลลิลิตร ถ้วย 280 มิลลิลิตร จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว ถ้วยทรงสูง 500 มิลลิลิตร ถ้วยทรงสูง 250 มิลลิลิตร ถ้วยกาแฟ 150 มิลลิลิตร ถาดสี่เหลี่ยมทรงตื้น ถาดสี่เหลี่ยมทรงลึก กล่องอาหารหรือ Lunch Box ชาม 400 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิดล็อค ถาดอาหาร 3 หลุม

       
       และนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ KU GREEN ยังถูกนำไปใช้ในงานเทศกาลประเพณีไทยต่าง ๆ อาทิ การนำผลิตภัณฑ์มาประดิษฐ์เป็นกระทง KU GREEN เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้กระทงที่ย่อยสลายได้และลดการใช้โฟมในเทศกาลลอยกระทงของทุก ๆ ปี ล่าสุดโรงงานต้นแบบ KU GREEN ได้ประดิษฐ์เชิงเทียนจากผลิตภัณฑ์ KU GREEN เพื่อใช้สำหรับการจุดเทียนชัยในพิธีการและโอกาสต่าง ๆ ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาประยุกต์กับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว”
       


       สำหรับการนำผลิตภัณฑ์ KU GREEN มาประดิษฐ์เป็นวัสดุต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น เริ่มขึ้นเมื่อปี 2544 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยในการจัดงานวันเผาเทียนเล่นไฟ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ KU GREEN ไปประดิษฐ์เป็นประติมากรรมไทยจำลองเป็นครั้งแรก และในปีต่อมาก็ได้ประดิษฐ์เป็นกระทง KU GREEN และจัดแสดงในงานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย จากนั้นในปี 2545 ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประกวดกระทงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ KU GREEN ในการประดิษฐ์
       
       และในปี 2547 จนถึงปัจจุบันได้ร่วมกับรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกวดการนำผลิตภัณฑ์ KU GREEN มาประดิษฐ์เป็นกระทงด้วย
       
       ซึ่งในปีนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 – 22.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีการประกวดกระทง 2 ประเภท คือ 1.ประเภทวัสดุรักษ์ธรรมชาติ ประดิษฐ์ด้วยผลิตภัณฑ์ KU GREEN เป็นวัตถุดิบหลัก 2.ประเภทอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม โดยใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์ เช่น ใบตอง ดอกไม้สดต่าง ๆ

       ปัจจุบัน KU GREEN ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา (US-Patent) ได้รับรางวัล Hith Potential in EU Market จาก Non Food Private Label (NEPL) ประเทศฝรั่งเศส ในงานนิทรรศการ BRUSSELS EUREKA 2000: The 49th World Exhibition of Innovation Research and New Technology ณ กรุงบัสเซลล์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
       
       ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ KU GREEN ยังเป็นสินค้าส่งออกเพื่อการอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศไทยด้วย โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส และสำหรับในประเทศไทยมีวางจำหน่ายใน TOPS SUPERMARKET และร้านโกลเด้นเพลสสาขาต่าง ๆ โดยมีศูนย์จำหน่ายหลักอยู่ที่โรงงานต้นแบบ KU GREEN มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8795
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000129898

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:6CB7E * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com