home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000052

หัวข้อประกาศ : "นักเทคโนโลยีดีเด่นจาก มช." พัฒนาแผ่นห้ามเลือดจากข้าวเจ้า
รายละเอียด :           
ทรัพยากรใกล้ตัวที่คนทั่วไปเห็นเป็นสิ่งธรรมดา แท้จริงนั้นอาจจะพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ดังเช่น นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ใช้แป้งข้าวเจ้ามาสร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ นำไปสู่สิ่งผลิตอย่าง “วัสดุห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้า” และ "วัสดุเย็บแผลผ่าตัดชนิดย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า" จนสามารถคว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปี ประจำปี 2552
       
       รองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด” และผลงาน “วัสดุเย็บแผลชนิดย่อยสลายได้” ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทบุคคล ประจำปี 2552 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีของไทยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศในเชิงอุตสาหกรรมและสังคม อีกทั้งจะเป็นตัวอย่างให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ และที่สำคัญที่สุดจะเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษารุ่นหลังมีความสนใจที่จะพัฒนาผลงานเทคโนโลยีของตนให้สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีของต่างประเทศได้

“ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด”
       ผลงานนวัตกรรม “ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด” เป็นแผ่นไฮโดรเจลชนิดชนิดย่อยสลายได้ปลอดภัยในร่างกายมนุษย์ที่ผลิตจากผงแป้งข้าวเจ้าไทยเป็นวัตถุดิบหลัก มีฤทธิ์กรดแก่เมื่อสัมผัสของเหลว เพื่อใช้ห้ามเลือดต่ออวัยวะอ่อนนุ่มที่ตกเลือดขณะผ่าตัด งานวิจัยพัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการทดสอบในสิ่งมีชีวิตจากสัตว์ทดลอง โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อการทดสอบทางคลินิก คาดว่าอีกประมาณ 1 ปี จะสามารถผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม
       
       สำหรับผลงานนวัตกรรม “วัสดุเย็บแผลชนิดย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า” เป็นวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยเดี่ยวชนิดย่อยสลายได้ ผลิตจากแป้งข้าวเจ้าไทยเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อใช้เย็บแผลหรืออวัยวะอ่อนนุ่มภายในร่างกายมนุษย์ขณะกำลังผ่าตัด งานวิจัยพัฒนากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างเชิงเคมีฟิสิกส์ทางห้องปฏิบัติการ คาดว่าอีกประมาณ 3 ปี จึงจะสามารถผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมได้ ซึ่งผลงานนวัตกรรม “วัสดุเย็บแผลชนิดย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า” นี้ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศประเทศไทยจากการประกวดบทความทางวิชาการเรื่อง “The Future of Sutures” ของบริษัทบี.บราวน์ ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 มาแล้ว

“วัสดุเย็บแผลชนิดย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า”
       ในการผลิตผลงานต่างๆ นั้น รศ.นพ.สิทธิพร มีหลักแนวคิดพื้นฐานที่ว่า " ต้องการผลิตสร้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ขึ้นเองในประเทศไทย เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มการส่งออกสินค้าทางการแพทย์ เป็นผลงานที่ดำเนินงานวิจัยพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย จากความรู้ความสามารถที่มีความเป็นไทย เพื่ออบรมสั่งสอนนักวิจัยรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุต้นทุนต่ำ เพื่อผลิตสร้างสินค้าที่มีราคาไม่แพงเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม ประกอบกับใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยขั้นสูงชนิดที่ปราศจากความเป็นพิษและกำจัดทิ้งได้ง่ายด้วยวิถีทางธรรมชาติ เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และขั้นตอนการดำเนินการที่มีความเป็นนวัตกรรมระดับสากลและสามารถขอจดสิทธิบัตรได้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศไทยให้สูงขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ"

 
       นอกจากนี้ รศ.นพ.สิทธิพร ยังมีผลงานดีเด่นอีกมากมาย อาทิ “เจลาตินห้ามเลือดเฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์” , “ท่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงสมอง” , “เครื่องจับคีมหนีบหลอดเลือดแดงโป่งพองในสมอง” , “ไขผึ้งห้ามเลือดที่กระดูก” เป็นต้น
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000132002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:E71BF * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com