home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000065

หัวข้อประกาศ : สถาบันชา มฟล. มุ่งวิจัยสายพันธุ์ชากลิ่นหอม เพิ่มมูลค่าชาเชียงราย
รายละเอียด :           
สถาบันวิจัยชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมงานวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุด คือ การวิจัยหาน้ำมันหอมระเหยในใบชา เพื่อนำมาทดสอบสารระเหยออกฤทธิ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลิ่นของชา เพื่อให้ได้ชาที่มีกลิ่นหอมและอยู่ในเกรดของชาที่ดีมีคุณภาพ ก่อนหน้านี้พบสารสกัดจากน้ำมันเมล็ดชา มีส่วนผสมของกรดไขมันอิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระ เหมาะใช้ผลิตเครื่องสำอาง

       ดร.พนม วิญญายอง หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชาในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย โดยสามารถเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสม เช่น การพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ชาบรรจุซองที่สะดวกในการชงและดื่ม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของชาในจังหวัดเชียงรายให้มีมาตรฐานและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคชาของจังหวัดเชียงราย และล่าสุดได้มีการคิดค้นเรื่องของการวิจัยด้านน้ำมันหอมระเหยในใบชาแต่ละชนิด ว่าใบชาชนิดไหนที่มีกลิ่นหอมมากที่สุด โดยทางสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการศึกษาวิเคราะห์หากลิ่นและสารระเหยต่างๆในใบชาแต่ละชนิด เพื่อให้ได้กลิ่นของใบชาที่หอมที่สุด อันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับชาแต่ละชนิด รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดกับผลิตภัณฑ์ของชา จังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
       
       “ในการวิจัยเรื่องของน้ำมันหอมระเหยในใบชานี้ เพื่อหาองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำมันที่ทำให้ชามีกลิ่นที่แตกต่างกัน โดยเราจะคัดเลือกชาสายพันธุ์ที่ให้กลิ่นหอมที่สุด ในการนำมาผลิตเป็นกลิ่นสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการตกแต่งกลิ่นให้กับชาของกลุ่มผู้ประกอบการชาในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างมูลค่าและผลผลิตให้เป็นที่ต้องการตามท้องตลาด ซึ่งชาแต่ละชนิดจะมีกลิ่นที่แตกต่างกัน โดยชาที่มีกลิ่นหอมมากที่สุด ก็จะมีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีราคาสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคโดยทั่วไปอยู่ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมการทดลองเพื่อหาข้อสรุปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ของใบชา”

       ก่อนหน้านี้ทางสถาบันชายังได้พบว่า เมล็ดชา ยังสามารถสกัดเอาน้ำมันออกมาใช้ประโยชน์ได้อีก ในการปรุงยาและเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอาง เพราะมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับน้ำมันมะกอก ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและกรดไขมันอิ่มตัว มีประโยชน์ในการสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวหนังและไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง จึงสามารถนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางและใช้เป็นส่วนประกอบในยาและอาหารได้อย่างปลอดภัย
       
       “ไม่ใช่เพียงแต่ใบชาเท่านั้นที่มีประโยชน์ แต่ทุกส่วนของ ต้นชา สามารถนำมาดัดแปลงและใช้ประโยชน์ได้มากมาย เพียงแต่ต้องมีการวิจัยและศึกษาถึงรายละเอียดและข้อดีข้อเสีย อย่างจริงจัง แต่สำหรับการผลิตน้ำมันจากเมล็ดชานั้น แม้ตอนนี้ทางสถาบันชา จะไม่ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่จากผลการวิเคราะห์แล้วคาดว่าประโยชน์ต่างๆของเมล็ดชาน่าจะมีความคล้ายคลึงกับน้ำมันมะกอก โดยทางสถาบันชาจะได้ทำการวิเคราะห์วิจัยในขั้นต่อไปอีก อย่างไรก็ดี ขณะนี้ก็ได้มีการเก็บรวบรวมเมล็ดชาจากหลายสายพันธุ์ ไว้ที่สถาบันชาบ้างแล้วเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์วิจัยต่อไปในอนาคต”ดร.พนม กล่าว
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.42
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000144230

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:9FCAC * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com