home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000067

หัวข้อประกาศ : นศ.มทร.ธัญบุรี โชว์เจ๋งอีกรอบ ผุดไอเดียช่วยโลกร้อน
รายละเอียด :           สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อน และเกิดผลกระทบไปทั่วโลก หลายฝ่ายต่างช่วยกันรณรงค์ ให้ลดการใช้พลังงาน และวัสดุ สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงเป็นเหตุให้เหล่านักศึกษาอนาคตของชาติตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี และพยายามคิดค้นสิ่งทดแทนพลังงานธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบให้โลกร้อนมากขึ้น โดยผลงานไอเดียใหม่ๆต่างก็ถูกผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอ
       
       เฉกเช่นล่าสุดอย่าง “ การพัฒนาวัสดุทดแทนพีวีซีเหลวด้วยน้ำยางธรรมชาติในกระบวนการจุ่มด้วยแม่พิมพ์ ” งานวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยนางสาวสุวรรณา (ยะ) หมีสัน, นางสาวจินตนา (แจ้ว) ขวัญแก้ว, นางสาวรัชนี (บุ๋ม) แก้วทองนักศึกษาชั้นปีที่4 และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาตลอดโครงการ งานวิจัยคุณภาพ อีกทางเลือกที่น่าสนับสนุน อย่างน้อยๆ ก็เป็นความคิดของเยาวชนไทยที่มีต่อโลกของเรา
       
       นางสาวรัชนี (บุ๋ม) แก้วทอง ตัวแทนเล่าว่า เป็นงานวิจัยที่ช่วยลดการใช้พีวีซีโดยหันมาใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ โดยทำการศึกษาการเตรียมน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ ที่มีการแปรปริมาณสารตัวเติม 2 ชนิด คือแคลเซียมคาร์บอเนตและ เคลย์ ในปริมาณที่ต่างกัน แล้วทำการศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางไฟฟ้า และผลของการขึ้นรูปต่อความหนาของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการดังนี้ ขั้นแรกการเตรียมน้ำยางคอมพาวด์ 1.การเตรียมสารเคมีในรูปของดิสเพอร์ชัน หรือสารละลาย ด้วยเครื่องผสมโดยใช้ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส 2.ชั่งน้ำยางตามสูตร 3.ผสมน้ำยาง และสารเคมีตามลำดับด้วยเครื่องผสม 30 นาที 4.นำน้ำยางที่ได้ มาทำการกรองเพื่อแยกสารเคมีที่เหลือออกจากปฏิกิริยา 5.บ่มน้ำยางที่อุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ขั้นของการเตรียมแผ่นทดสอบ 1.เทน้ำยางคอมพาวด์ลงในแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปแผ่นทดสอบ 2.อบแผ่นทดสอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 3.นำชิ้นทดสอบออกจากแม่พิมพ์
       
       ต่อมาขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 1.นำแม่พิมพ์ไปอบที่อุณหภูมิ 100 องซาเซลเซียส 2.จุ่มสารช่วยในการจับตัว (แคลเซียมไนเทรต 20%) 3.จุ่มน้ำยางคอมพาวด์ที่เวลา 50 วินาที 4.อบผลิตภัณฑ์ 5.ถอดชิ้นงานออกจาแม่พิมพ์2 6.ตกแต่งผลิตภัณฑ์
       งานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า สารตัวเติมที่เหมาะสมคือ เคลย์ ให้ค่าสมบัติเชิงกลที่มีความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด และความแข็ง และค่าสมบัติทางไฟฟ้าคือความต้านทานเชิงปริมาตร ความต้านทานเชิงพื้นผิว ความสำเร็จของงานวิจัยนี้ ช่วยลดการใช้พีวีซี แล้วหันมาใช้น้ำยางธรรมชาติแทน ซึ่งจะมีความยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงดึง และการฉีกขาด และมีความเป็นชนวนไฟฟ้าดี เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับภาคส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ จำพวกชนวนหุ้มสายไฟ และสามารถปรับการใช้งานตามความเหมาะสมหรือตามต้องการ ไม่มากก็น้อยคงช่วยลดการปล่อยสารพิษออกสู่อากาศได้
       
       เอาล่ะหากมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด โทร.089-9003227, 02-549-4150-4
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.42
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000052814

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:C3FAF * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com