home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000070

หัวข้อประกาศ : "โมน่าไรซ์" อาหารเสริมสำหรับ"ไก่ไข่" สู่ "ไข่ไก่"คอเลสเตอรอลต่ำ
รายละเอียด :           นักวิจัย มก. คิดค้น “โมน่าไรซ์” อาหารเสริมสำหรับไก่ไข่ นวัตกรรมใหม่การผลิตไก่ไข่คอเลสเตอรอลต่ำ เตรียมมุ่งพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม ปี'53
       
       ไข่ไก่ เป็นอาหารที่มีคุณค่าเอนกอนันต์ เป็นอาหารโปรตีนราคาถูก เสริมสมอง สร้างปัญญา เป็นอาหารที่นิยมบริโภคจนต้องมีติดไว้ในครัวเรือน ง่ายต่อการประกอบเป็นอาหาร และทำได้หลายชนิด คนไทยนิยมบริโภคไข่แดงที่มีสีเข้ม ซึ่งได้จากอาหารที่แม่ไก่ไข่กินเข้าไป หรือโดยการเสริมสีสังเคราะห์ลงในอาหาร นักอาหารสัตว์หลายท่านพยายามศึกษาหาแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้สารสี เช่น ข้าวโพด ใบกระถิน และกลีบดอกดาวเรือง เป็นต้น โรงงานอาหารสัตว์และผู้เลี้ยงไก่ไข่มักเติมสารสีสังเคราะห์ คือ คาโรฟิลล์ในอาหารไก่ เพื่อปรับปรุงสีผลผลิตให้ดีขึ้น สารสีสังเคราะห์ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูง โดยไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารแต่อย่างใด
       

       ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อิสริโยดม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงคิดค้นผลงานวิจัย “โมน่าไรซ์” (Mona Rice) อาหารเสริมสำหรับไก่ไข่ นวัตกรรมใหม่การผลิตไก่ไข่คอเลสเตอรอลต่ำ คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรม ข้าวไทย ปี 2552 โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       
       ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา
กล่าวถึงจุดเริ่มต้นการทำผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่า ได้คัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราข้าวแดงที่สามารถหมักจากอาหารเหลวสูตรง่าย ๆ ที่ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเหลืองให้ได้สารสีแดงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 รวมทั้งได้พัฒนาสายพันธุ์เชื้อราข้าวแดงกลุ่มนี้ให้ได้สายพันธุ์กลายสีแดง สีเหลือง และไม่สร้างสี (albino mutants) สามารถนำมาเพาะเลี้ยงแบบหมักแข็งบนเมล็ดข้าวได้โดยตรง และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 2 – 3 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มคุณค่าวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสารธรรมชาติอื่น ๆ ที่เสริมสุขภาพ มีตลาดรองรับทั้งด้านอาหารและทางเภสัชกรรมได้ (nutraceuticals หรือ functional foods)
       

       
       จากนั้นนำเชื้อราข้าวแดงที่เตรียมได้จากห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทดสอบในอาหารไก่ไข่ ที่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภายใต้การควบคุมดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อิสริโยดม เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในแง่การเพิ่มสีไข่แดง เพิ่มผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ การลดคอเลสเตอรอลในไข่แดงและซีรัม ตลอดจนความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ
       
       “เราได้เริ่มทำผลงานวิจัยโดยใช้ไก่ไข่เพศเมียพันธุ์ทางการค้าที่กำลังให้ผลผลิตไข่จำนวน 360 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 4 ซ้ำ ๆ ละ 15 ตัว แต่ละกลุ่มได้รับอาหารทดลอง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สูตรควบคุม (ไม่มีการเสริมสารสีทางการค้า และข้าวแดงลงในอาหาร) กลุ่มที่ 2 สูตรอาหารควบคุมเสริมสารสีทางการค้า กลุ่มที่ 3, 4, 5 และ 6 สูตรอาหารควบคุมเสริมข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส 0.25, 0.50, 1.25 และ 2.50% ในอาหาร ตามลำดับ โดยทำการทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ไก่ไข่กลุ่มที่ได้รับการเสริมข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส 2.5% จะให้ไข่แดงที่มีสีเข้มที่สุด (พัดสีเบอร์ 12.30) เมื่อเทียบกับไก่ไข่กลุ่มอื่น ๆ”
       

       
       รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร กล่าวเสริมว่า การเสริมข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัสในอาหารยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ในซีรัมของแม่ไก่รวมทั้งในไข่แดงและหากเสริมในอาหารไก่ไข่ตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดงลงได้กว่า 20% ขึ้นไป และอาจลดลงได้ถึง 40% หากเสริมในอาหาร 2.5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับที่เสริมลงในอาหาร
       
       “จะเห็นได้ว่าข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัสสายพันธุ์ที่ได้ทำการคัดเลือกไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสีของไข่แดงแต่ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในซีรัมในแม่ไก่และในไข่แดงของไข่ไก่อีกด้วย และจะช่วยให้คนที่ไม่กล้าบริโภคไข่เพราะกลัวไขมันอุดตันในเส้นเลือดคงจะหันมาบริโภคไข่มากขึ้น และยังช่วยลดการนำเข้าสารสีสังเคราะห์จากต่างประเทศ”
       
       ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ข้าวหมักจากเชื้อราโมแนสคัส หรือ“โมน่าไรซ์” (Mona Rice) เป็นเชื้อราที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น โดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา โมน่าไรซ์สามารถให้ผลผลิตไข่ไก่คอเลสเตอรอลต่ำ ที่มีไข่แดงสีเหลืองสดตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% จึงมีความปลอดภัยสูง ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยแล้ว
       
       ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กล่าวทิ้งท้ายถึงการต่อยอดผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่า สามารถใช้ทดแทนสารสีสังเคราะห์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในประเทศ คือปลายข้าวหอมมะลิ อีกทั้งยังมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีก เช่น สีผสมอาหาร เครื่องสำอาง และ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
       
       “ขณะนี้ผลิตภัณฑ์โมน่าไรซ์ (Mona Rice) อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อขยายขนาด การผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมโดย บริษัท เฟม ไบโอเทค จำกัด และโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คาดว่าผลิตภัณฑ์โมน่าไรซ์จะสามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ประมาณกลางปี 2553”

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000151084

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:75AA8 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com