home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000073

หัวข้อประกาศ : สุดยอด! นักวิจัย มช.สร้างรหัสพันธุกรรม ค้นหารากเหง้าคนเอเชีย
รายละเอียด :           
นักวิจัย มช. พร้อมทีมวิจัยไทย จับมือนักวิทยาศาสตร์ 10 ประเทศ ประสบผลสำเร็จในการสร้างแผนที่รหัสพันธุกรรม ค้นหารากเหง้าคนเอเชีย สร้างประวัติศาสตร์ไทย ได้ตีพิมพ์ในวารสาร science วารสารทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ นักวิจัยระดับแนวหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้ายมือ)
       รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมนักวิจัยวิจัยไทย ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ 10 ประเทศทั่วเอเชีย ศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์จากข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์ในเอเชียในโครงการ “ตามรอยชาติพันธุ์ของประชากรภูมิภาคเอเชีย" (Mapping Human Genetic Diversity in Asia) โดยเก็บตัวอย่าง "จีโนม" หรือสารพันธุกรรม จากประชากร 73 กลุ่มตามประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย รวม 1,928 คน
       
       ผลวิจัยชี้ว่า ต้นกำเนิดพันธุกรรมของกลุ่มประชากร มีความสัมพันธ์อย่างมากกับชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่ใช้ภาษาเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีการอพยพครั้งใหญ่หนึ่งครั้งของมนุษย์เข้าไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเคลื่อนย้ายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทางเอเชียตะวันออกและเอเชียเหนือ มากกว่าจะเป็นการอพยพหลายระลอกจากทั้งทางใต้และทางเหนือ
       
       รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยระดับแนวหน้าจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในทีมวิจัยจากโครงการ “Mapping Human Genetic Diversity in Asia” หรือ ตามรอยชาติพันธุ์ของประชากรภูมิภาคเอเชีย เปิดเผยว่า
       
       โครงการวิจัยดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มนักวิจัยจาก 10 ประเทศในภูมิภาค เพื่อศึกษารหัสพันธุกรรมของคนเอเชีย หาคำตอบถึงความเป็นมาของมนุษยชาติ สู่ความหวังในการรักษาโรคทางพันธุกรรม
       
       “โครงงานวิจัยดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2000 ภายหลังการเปิดเผยรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ครั้งแรก ซึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จำนวน 90 คน จาก 40 สถาบันจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และไทย ร่วมกันศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จากรหัสพันธุกรรมหรือ ดีเอ็นเอของมนุษย์ในประเทศต่างๆ โดยเบื้องต้นนักวิจัยของแต่ละประเทศได้กลับไปทำงานวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานทางด้านชาติพันธุ์ของกลุ่มชนพื้นเมืองของประเทศของตนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างประชากร การย้ายถิ่น ความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยทางการแพทย์ต่อไป"
       
       สำหรับประเทศไทย ได้เก็บตัวอย่างเลือดของชนพื้นเมืองทางภาคเหนือ ได้แก่ ชาวเขาเผ่าต่างๆ คือ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า ไทยวน ไทลื้อ ไทยอง ไทเขิน ลัวะ มอญ ถิ่น ปะหล่อง พล่าง และมลาบรี รวมทั้งสิ้น 256 คน ก่อนนำไปทำ "จีโนไทป์" ด้วยเทคโน โลยี Affymetrix SNPArray 50K ที่สิงคโปร์
       
       ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ที่มีกระบวนการหลายขั้นตอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและถูกต้องแม่นยำ ทำให้การวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       
       พบว่า กลุ่มประชากรที่พูดภาษาใกล้เคียงกันจะมีจีโนมที่ใกล้เคียงกันด้วย ความรู้ใหม่ในครั้งนี้จะนำไปต่อยอดในการวิจัยด้านการแพทย์ เพื่อตอบคำถามหลายอย่างที่เราสงสัย เช่น สาเหตุการเกิดของโรคสำคัญๆ ที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีน เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน เป็นต้น รวมถึงการศึกษาเรื่องการใช้ยา ว่ายาของคนในชนชาติหนึ่ง จะสามารถใช้ได้ผลดีกับคนอีกชนชาติหนึ่งหรือไม่เป็นต้น” นักวิจัย มช. กล่าวปิดท้าย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000154598

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:1A7F5 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com