home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000078

หัวข้อประกาศ : มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ของดี "เครื่องปอกเปลือกไข่ไก่"
รายละเอียด :           ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปอกไข่ไก่(ต้มสุก)ที่ไม่สมบูรณ์นั้นยังคงมีอยู่ นอกจากจะทำให้ไข่ไก่ มีสภาพที่ไม่สวยงาม หรือมีไข่แดงติดออกมาพร้อมเปลือกไข่ หรือผิวขาวของไก่ไข่เป็นรอย ดูไม่สวยงาม และไม่น่ารับประทาน
       
       “เอ” สักวกูณฐ์ สายวงษ์ใย, “ต้อม” มานะชัย คล้ายมอญ , “หนึ่ง” สิทธิโชค พุ่มจำปา , “วิช” วรวิช สมัคศรี “เอ็ม” อภิชาติ สิงห์สม นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงคิดค้น “เครื่องปอกเปลือกไข่ไก่” ขึ้น โดยมีอาจารย์ณัฐพล กล้าหาญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
       
       “เอ” สักวกูณฐ์ ตัวแทนคณะผู้จัดทำ อธิบายถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาว่า ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปอกไข่ไก่ที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงเวลาปอกยังต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก จึงคิดค้น “เครื่องปอกไข่ไก่” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปอกไข่ไก่(ต้มสุก) นี้ไว้ใช้งาน โดยใช้อัตราการผลิตที่ 500-1000 ฟองต่อวัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และจำนวนแรงงานคน
       
       “จากที่ได้ศึกษารูปร่างลักษณะของไข่ไก่ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรี คล้ายกับไข่ไก่ของสัตว์อื่นๆ ซึ่งจะมีเปลือกห่อหุ้มในส่วนที่มีชีวิตภายในไข่ไก่ ทั้งนี้ไข่ไก่ยังแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ไข่ไก่ขาว ไข่ไก่แดง และเปลือกไข่ไก่ ซึ่งเปลือกไข่ไก่นั้นเป็นพวกหินปูนแข็งเรียบติดแน่นอยู่กับเยื่อหุ้มไข่ไก่ชั้นนอก จะแยกเปลือกไข่ไก่ออกจากเยื่อนี้เป็นเรื่องยาก เมื่อทำการปอกเปลือกแล้วจะทำให้ไข่ไก่นั้นไม่สวยงาม
       
       จากนั้นเราจึงมองถึงความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องปอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุก ถึงขนาดของเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานให้ได้ผลดีที่สุด แบบของชุดกระเทาะไข่ไก่ ชุดกดไข่ไก่ ชุดปอกไข่ไก่จนได้แบบที่เหมาะสมกับเครื่อง มีความแข็งแรงทนทาน จากนั้นศึกษาเฟืองทด จำนวนของเฟืองทด กลไกต่างๆ มุมต่างๆ ของการปอกไข่ไก่ แบบชนิดของโซ่ จนกระทั่งผลิตเป็นเครื่องปอกเปลือกไข่ไก่ได้อย่างสมบูรณ์”
       

       สำหรับหลักการทำงานของเครื่องปอกเปลือกไข่ไก่นั้น เอ อธิบายเพิ่มเติมว่า ใช้กำลังการขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้า 2 เฟส ขนาด 1,440 รอบจำนวน 2 ตัวและมอเตอร์ไฟฟ้า DC Serwo Motor ปกติ 3000 รอบ/นาที สามารถปอกเปลือกนี้ประเมินได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกต่อนาที
       
       “การทำงานของเครื่องปอกเปลือกไข่ไก่ (ต้มสุก) เริ่มต้นจาก ชุดกระเทาะเปลือก โดยจะทำการหมุนเพื่อทำการกระเทาะเปลือกไข่ไก่ที่ต้มเกิดการแตกร้าวของเปลือกไข่ จากนั้นจึงทำการไหลผ่านไปยังชุดลำเลียงของรางรับไปยังชุดปอกเปลือกไข่ไก่ และชุดกด ซึ่งชุดปอกนั้นจะทำงานไปพร้อมกัน เพื่อให้ผิวสัมผัสของเปลือกไข่ไก่ที่แตกร้าวติดกับชุดยางปอกเปลือกจะดึงเยื่อของเปลือกไข่ไก่ออกโดยรับแรงกดและแรงดันในการเคลื่อนที่จากชุดกดไข่ไก่ จะไหลออกมายังถาดรองรับ ทั้งนี้การทำงานสามารถปรับระยะของเครื่องปอกไข่ไก่ได้ทั้งเบอร์ 0 1 2 และ 3 ระยะของการบีบจะต้องมีการปรับให้สัมพันธ์กันกับขนาดของไข่ไก่ที่กำหนด"
       
       ส่วนการพัฒนาหรือต่อยอดผลงานชิ้นนี้ เอ ได้กล่าวว่า ผลจากการทดลอง พบว่า ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งานและผลผลิตมีคุณภาพดี อาจจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในส่วนของการทำชุดปอกที่ห่อหุ้มด้วยยางซิลิโคนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จะทำให้ควบคุมไข่ได้ง่ายขึ้น และปอกได้ดีขึ้นอีกด้วย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000158317

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:EBD1F * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com