home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000083

หัวข้อประกาศ : หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ – แก้ปัญหาขยะล้นคลอง
รายละเอียด :           ใครที่เคยโดยสารเรือที่เดินเรืออยู่ในคลองกรุงเทพฯ เห็นได้ว่าแทบทุกคลองจะเต็มไปด้วยขยะที่ลอยให้เห็นกันอยู่ จะเป็นอย่างไรหากเรามีเครื่องมือที่สามารถเก็บขยะมูลฝอยเหล่านั้นได้เพียงกดปุ่ม 2 – 3 ครั้ง
       
       ศรายุทธ สารธะวงศ์ อนุวัติ อุดมผล ประเวช อมรทิพย์พิมาน และเจียรนัย กิจเจริญ สี่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คิดผลิตหุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำขนาดเล็ก หรือ Small Floating Rubbish River Keeper Robot ด้วยแนวคิดให้เป็นเครื่องทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการเก็บขยะบนผิวน้ำ พร้อมเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เครื่องดังกล่าว
       
       “ศรายุทธ สารธะวงศ์” เล่าถึงแนวคิดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ว่า พวกเขาสังเกตเห็นความพยายามของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในการกำจัดเศษขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ แต่ด้วยประสิทธิภาพยังไม่ดีพอ เนื่องมาจากขนาดของแหล่งน้ำกว้าง รวมถึงปัญหาปริมาณบุคลากรในการจัดการด้านนี้ยังน้อยมาก จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหานี้
       
       อีกทั้งพวกเขาทั้งสี่คนกำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงนำความรู้เชิงวิศวกรรมแขนงต่างๆ อาทิเช่น วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้เพื่อประดิษฐ์เครรื่องมือดังกล่าว สำหรับทำงานแทนบุคคลในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ
       
       “อนุวัติ อุดมผล” อธิบายถึงหลักการของหุ่นยนต์ว่า เป็นการนำเอาระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ MCS-51 มาควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ร่วมกับการออกแบบโครงสร้างกลไกการเก็บขยะบนผิวน้ำ และระบบรับส่งสัญญาณควบคุมการทำงานไร้สาย โดยให้หุ่นยนต์ทำงานได้แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยระบบการทำงานมีส่วนประกอบหลักต่างๆแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
       
       ส่วนที่ 1 เป็นโครงสร้างเชิงกลและเชิงไฟฟ้าจะประกอบด้วยตัวหุ่นยนต์และระบบสนับสนุนต่างๆ เช่นระบบกลไกเก็บขยะมูลฝอยหรือแหล่งจ่ายพลังงานเป็นต้น
       ส่วนที่ 2 เป็นตัวตรวจจับสัญญาณแบบสวิตซ์จำกัดระยะ (Limit Switch) และวงจรรับ , ส่งสัญญาณ (Transceivers)
       ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของการควบคุมระบบจะใช้ตัวควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51 (Microcontrollers) ร่วมกับระบบควบคุมการตัดสินใจเชิงฟัซซี่ (Fuzzy decision based controlled)
       
       “เจียรนัย กิจเจริญ” อธิบายว่าหุ่นตัวนี้เป็นเพียงหุ่นต้นแบบซึ่งมีต้นทุนการผลิต 13,000 บาท ในส่วนของการทำงานสามารถหลังปล่อยลงน้ำแล้วบังคับด้วยรีโมทได้ทันที สำหรับวิธีการเก็บขยะนั้น ขยะจะถูกลำเลียงขึ้นมาทางสายพานแล้วส่งต่อไปยังตะกร้าด้านหลัง โดยในอนาคตจะพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะและลดขนาดลง
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000065705

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:73030 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com