home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000088

หัวข้อประกาศ : ตรวจไข้หวัด'09 ด้วยหุ่นยนต์ จากม.ศรีปทุม
รายละเอียด :           นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำหุ่นยนต์ตรวจจับความร้อน ต่านไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เน้นจุดเด่นวิเคราะห์อุณหภูมิความผิดปกติ ทั้งร่างกายและวัตถุ - ขับเคลื่อนด้วยระบบไวเรส แลนทุกพื้นที่
       
       หลังจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ระบาดเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าวแล้ว และพบว่าผู้ติดเชื้อหลายรายติดโรคนี้จากการถูกผู้ป่วยไอ – จามรดโดยตรง แต่บางรายอาจติดเชื้อทางอ้อมผ่านการสัมผัสทางเครื่องใช้ที่แปดเปื้อนเช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ฯลฯ อีกทั้งเมื่อเชื้อเข้าสู่รางกายแล้วยากจะตรวจสอบได้ว่าผู้นั้นได้รับเชื้อหรือไม่ ล่าสุดภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้คิดค้นหุ่นยนต์ตรวจจับความร้อนขึ้น เพื่อที่จะชาวยตรวจสอบค้นหาความผิดปกติทางร่างกายของโรคชนิดนี้
       
       ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่าหุ่นยนต์ตรวจจับความร้อน เริ่มผลิตเมื่อปี 2008 โดยการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ตรวจจับความร้อน
       
       หุ่นยนต์ดังกล่าวมีกลไกสำคัญ 3 ส่วนคือ ทางกล ทางไฟฟ้า และโปรแกรม ซึ่งในตัวหุ่นยนต์ประกอบด้วยตัวควบคุมระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้แก่ เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทาง เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน เซ็นเซอร์ตรวจจับเสียง และเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้กล้อง
       
       ตัวหุ่นยนต์แตกต่างจากที่อื่นคือสามารถระบุตัววัตถุ และอุณหภูมิในการค้นหาสิ่งผิดปกติได้ เช่นเมื่อหุ่นยนต์ตรวจจับคน หรือวัตถุที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37 องศาเซลเซียสแล้ว จะมีสัญญาณไฟกระพริบ ซึ่งเป็นการเตือนถึงความผิดปกติที่จะต้องเร่งตรวจสอบ
       
       ถ้าอุณหภูมิร่างกายของคนเกินกว่า 37 องศาเซลเซียส นั่นแน่นอนว่าเกิดความผิดปกติทางร่างกาย ซึ่งอาจจะเป็นไข้ หรือได้รับเชื้อไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำการทดลองและค้นหาอุณหภูมิความผิดปกติที่อาจจะเกิดจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ได้
       
       ดร.เริงวุฒิ กล่าวต่อว่าปัจจุบันตามสถานที่ต่างๆ มีเครื่องวัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่กับที่ เวลาตรวจจับต้องให้คนเดินผ่านถึงจะตรวจจับได้ แต่ข้อดีของหุ่นยนต์ตัวนี้ คือสามารถเคลื่อนที่ตรวจจับได้ทุกเพื้นที่เช่น สนามบิน ในห้องประชุมต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และระบบไวเรสแลนด์ เป็นระบบควบคุม
       
       จิรภักดิ์ กลิ่นกลั่น นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกผู้ผลิตหุ่นยนต์ดังกล่าวว่าเปิดเผยว่า ในอนาคตเขาฝันที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่เป็นประโยชน์ในงานต่างๆ หรือพวกนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นๆ ได้

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000073503

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:3478E * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com