home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000094

หัวข้อประกาศ : สิ่งประดิษฐ์นศ.ขอนแก่น สร้างเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด "เพื่อเกษตรกร"
รายละเอียด :           
       ในเวลาที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องหวยบนดิน บ่อนกาสิโน โสเภณีนักการเมือง หรือปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นต่าง ๆ คงเป็นการดีถ้าจะนำสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักศึกษามาเผยแพร่ประกบข่าวเหล่านั้น เผื่อว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราปรับทัศนคติในการทำงาน และหันมาทำงานเพื่อชาติกันได้บ้าง
       
       ผลงานที่ Life on Campus ขอนำมาเสนอในวันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งลงพื้นที่สอบถามปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และนำมาสร้างเป็น "เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพสูง" ที่โดดเด่นจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ "ด้านการนำไปใช้ประโยชน์" จากการประชุมโครงงานวิชาการวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 14 มาได้
       
       ณัฐพล โสกุดเลาะ และนิรัติศักดิ์ คงทน สองนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สร้างเครื่องเปิดเผยว่า "จากการศึกษาปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในปัจจุบัน พบว่า การปฏิบัติงานยังต้องใช้แรงงานคนในหลาย ๆ ขั้นตอน อาทิ การผลิตก้อนเชื้อเห็ด การผสมวัสดุเพาะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จนมาถึงการกรอกวัสดุลงถุงแล้วนำไปอัดด้วยเครื่องอัด เหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงได้สร้างเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดขึ้น โดยออกแบบให้เครื่องผสม และเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดอยู่ในเครื่องเดียวกัน"
       
       "ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพื้นที่ปฏิบัติงาน และลดขั้นตอนในการทำงานได้อีกด้วยครับ"
       
       ณัฐพลบอกต่อไปว่า โครงสร้างของเครื่องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนผสม, ส่วนอัด และระบบถ่ายทอดกำลัง ซึ่งถังผสมจะมีใบผสมแบบเกลียวคู่ติดตั้งภายใน ช่วยให้วัสดุคลุกเคล้ากันได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาในการผสม 15 นาที จากนั้นจะเข้าสู่การอัดแท่ง ช่วยอัดก้อนเชื้อเห็ดหลังจากผสมแล้วกรอกลงถุง และส่วนสุดท้ายคือระบบถ่ายทอดกำลัง สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง
       
       นิรัติศักดิ์ อีกหนึ่งผู้สร้างเครื่องดังกล่าวเปิดเผยว่า "ความหนาแน่นของก้อนเชื้อเห็ดจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตเห็ด กรณีที่ก้อนเชื้อเห็ดมีความหนาแน่นสูง จะทำให้เชื้อเห็ดขยายตัวยาก และถ้าความหนาแน่นต่ำก็จะเกาะตัวกันได้น้อย ผลผลิตก็จะต่ำเช่นกัน เราจึงต้องคำนวณหาค่าที่เหมาะสม นั่นคือความหนาแน่นเฉลี่ย 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โดยก้อนเชื้อเห็ดจะมีน้ำหนักอยู่ในช่วง 800 - 1,200 กรัมต่อถุง"
       

       สำหรับเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดนี้ผลิตได้รวดเร็วถึง 10 ถุงต่อนาที เฉลี่ยถุงละ 6.17 วินาที ข้อดีคือมีต้นทุนการสร้างเครื่องต่ำ ใช้มอเตอร์ต้นกำลังเพียงตัวเดียว
       

       ผศ.สมนึก ชูศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เห็ดเป็นแหล่งโปรตีนที่คนนิยมนำมาบริโภค ปัจจุบันประเทศไทยผลิตเห็ดได้ปีละ 30,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,580 ล้านบาท การเพาะเห็ดจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำคัญที่สามารถทำรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้
       
       เกษตรกร หรือผู้ใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 043-362-006
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9510000033338

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:0EBEA * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com