home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000098

หัวข้อประกาศ : ส.อ.ท.จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการสัมมนาฯ
รายละเอียด :           

เมื่อวันที่  27 - 28  สิงหาคม   2552 ส.อ.ท.ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแรงงานใหม่  และแรงงานในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ให้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกและให้ความรู้เรื่องการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร  การขอรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยสายงานสภาอุตสาหกรรม  โดยมีคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการ เจ้าหน้าที่จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้ง 39 กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานกว่า 212 คน 

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.ftiprovince.or.th/pr/pr_detail.aspx?id=768

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:891BB * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com