home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000103

หัวข้อประกาศ : “ชุดกำจัดแก๊สไข่เน่าจากฟาร์มหมู” เปลี่ยนความเหม็น มาเป็นพลังงาน
รายละเอียด :           นักวิจัย ม.อ. ประดิษฐ์ชุดเครื่องมือกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแก๊สไข่เน่าในแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากฟาร์มสุกร เจือจางให้มีความเข้มข้นต่ำ เพื่อให้สามารถนำแก๊สไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาการกัดกร่อน รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2552
       
       ปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการสนับสนุนให้เกษตรกรจัดสร้างระบบบำบัดของเสียและน้ำเสีย ในรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในรูปของก๊าซชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งดำเนินการหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งรวมทั้งเกษตรกรที่ทำฟาร์มสุกรด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าฟาร์มสุกรที่มีการจัดสร้างระบบก๊าซชีวภาพหลายแห่งยังไม่สามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ ไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแก๊สไข่เน่าสูง ทำให้เกิดการกัดกร่อน
       

ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับคณะนักวิจัยประกอบด้วย นิรัติศัย รักมาก และ จรรยา อินทมณี จึงได้คิดค้นชุดเครื่องมือกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากฟาร์มสุกรให้มีความเข้มข้นต่ำ เพื่อให้สามารถนำแก๊สชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานทดแทนกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในฟาร์มสุกรได้ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเฟอร์ริกไอออน ที่เตรียมขึ้นด้วยเทคนิคโซล-เจล และเคลือบเป็นฟิล์มบางบนวัสดุเซรามิก นำตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้มาประกอบ โดยมีจุดเด่นและมีความแตกต่างจากงานอื่นๆ คือ เป็นกระบวนการที่มีการทำงานร่วมกันของหอดูดซึมที่ทำการดูดซึมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากแก๊สชีวภาพด้วยสารดูดซึมชนิดน้ำและใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลิตได้มาติดตั้งในหอเร่งปฏิกิริยาเพื่อการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในหอดูดซึมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้มีความเสถียรและสามารถฟื้นฟูสภาพได้โดยใช้ออกซิเจนในอากาศ ทำให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ สามารถแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ไม่เต็มที่ของแก๊สชีวภาพที่ผลิตขึ้นจากมูลสุกรในการใช้เป็นพลังงานทดแทน ที่เกิดจากการปนเปื้อนของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่ทำให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรสั้นลง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซ่อมบำรุง และต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนของเดิม
       

ชุดเครื่องมือกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดค้นขึ้นนี้ จึงเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจ ให้ฟาร์มสุกรหันมาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับงานต่างๆ เช่น เดินปั้มฉีดน้ำล้างคอกสุกร ให้แสงสว่างในฟาร์ม ใช้เดินเครื่องผสมอาหารสุกร ให้ความร้อนกกลูกสุกร และใช้ประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งใช้แก๊สชีวภาพที่เหลือแจกจ่ายให้กับครัวเรือนใกล้เคียงเพื่อใช้แทนแก๊สหุงต้มได้อีก ส่วนของกากชีวมวลที่ผ่านการหมักแก๊สชีวภาพในถังหมักสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้อีกด้วย
       
       ผลงานการการประดิษฐ์ชุดเครื่องมือดังกล่าว ยังเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000020652

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:5DB22 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com