home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000108

หัวข้อประกาศ : โครงการประหยัดจาก ม.เชียงใหม่ “อบแห้งลำไย บ่มใบยาสูบ” ลดภาระนับ10 ล้านต่อปี
รายละเอียด :           
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมการอบแห้งลำไยและบ่มใบยาสูบอย่างต่อเนื่อง เผย 2 ปี เห็นผลประหยัดเป็นรูปธรรมกว่า 16 ล้านบาทต่อปี แยกเป็นพลังงานก๊าซหุงต้ม (LPG) มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี และลดการใช้ไม้ฟืนมากกว่า 6.5 ล้านบาทต่อปี

รศ.ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ
       รศ.ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ ผู้จัดการโครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมการอบแห้งลำไยและบ่มใบยาสูบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมการอบแห้งลำไยและบ่มใบยาสูบ ในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2555 ในวงเงินงบประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อให้การส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตลำไยอบแห้ง และชาวไร่บ่มใบยาสูบ ปรับเปลี่ยนการผลิตจากที่ใช้เตาอบหรือโรงบ่มแบบเดิมที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานต่ำ หันมาใช้เตาอบหรือโรงบ่มที่ทางโครงการฯ พัฒนาขึ้น ซึ่งให้ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานดีกว่า ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง และยังช่วยให้คุณภาพของผลผลิตดีขึ้นด้วยนั้น
       
       รศ.ดร.ชัชวาล กล่าวต่อว่า จากผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี (มกราคม 2551-มกราคม 2553) ทางโครงการฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้แก่ เกษตรกร ชาวไร่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกษตรที่เกี่ยวข้องแล้วมากกว่า 900 คน ครอบคลุมพื้นที่การผลิตทั้งหมด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก ระยอง แพร่ น่าน หนองคาย และนครพนม สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรก่อสร้างเตาอบลำไยประสิทธิภาพสูงรวม 92 ชุด และก่อสร้างโรงบ่มใบยาสูบแบบปรับปรุงรวม 298 ชุด คิดเป็นเงินให้การสนับสนุนรวม 55,960,000 ล้านบาท

ลำไยอบแห้งคุณภาพ
       จากเดิมที่เกษตรกรใช้เตาไต้หวันที่ใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้ต้นทุนการอบค่อนข้างสูง ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงได้ทำการศึกษาและประยุกต์ใช้เตาเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ชีวมวล (ไม้ลำไย) เป็นเชื้อเพลิง ร่วมกับการปรับปรุงชั้นอบแห้งเดิมของเตาไต้หวัน และเพิ่มอุปกรณ์สลับทิศทางการไหลของอากาศร้อน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิง ทำให้ได้ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมสีลำไยให้ออกมาตามที่ต้องการได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยผลการใช้งานเตาอบลำไยประสิทธิภาพพลังงานสูง พบว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการอบเฉลี่ยที่ 1.76 บาท/กิโลกรัมลำไยแห้ง ในขณะที่เตาอบแบบไต้หวันมีค่าใช้จ่ายในการอบเฉลี่ยที่ 6.45 บาท/กิโลกรัมลำไยแห้ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการอบลงได้ถึง 4.70 บาท/กิโลกรัมลำไยแห้ง ช่วยประหยัดเงินได้ 70,000 บาท/ชุด/ปี
       


โรงบ่มใบยาสูบแบบดั้งเดิม
       "ในส่วนการใช้งานโรงบ่มใบยาสูบแบบปรับปรุงใหม่ทดแทนโรงบ่มใบยาสูบแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรชาวไร่ใช้อยู่นั้น นับว่าประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากเกษตรกรชาวไร่ เพราะโรงบ่มแบบปรับปรุงใหม่ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนประมาณ 45 % ส่วนโรงบ่มแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพทางความร้อนประมาณ 15% เมื่อเปรียบเทียบแล้วโรงบ่มแบบปรับปรุงจะประหยัดพลังงานได้ 2/3 ของโรงบ่มแบบดั้งเดิม ทำให้ได้ใบยาที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งช่วย ประหยัดเวลา แรงงาน และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลจากการใช้งานโรงบ่มใบยาสูบแบบปรับปรุงพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการบ่มเฉลี่ยที่ 2.20 บาท/กิโลกรัมใบยาแห้ง ในขณะที่โรงบ่มดั้งเดิมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5.35 บาท/กิโลกรัมใบยาแห้ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ่มได้ถึง 3 บาท/กิโลกรัมใบยาแห้ง ช่วยประหยัดเงินได้ 35,000 บาท/ชุด/ปี ” รศ.ดร.ชัชวาล กล่าว

โรงบ่มใบยาสูบแบบปรับปรุง
       รศ.ดร.ชัชวาล กล่าวทิ้งท้ายว่า ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยลดการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG)ได้ถึง 579,600 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 10,432,800 ล้านบาท/ปี และช่วยเกษตรกรชาวไร่บ่มใบยาสูบ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้ฟืนในการเผาไหม้ลงได้มากถึง 5,960,000 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 6,556,000 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ดี ทางโครงการฯ ได้ตั้งเป้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งลำไยและบ่มใบยาสูบ ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1000 ชุด ภายใน 5 ปี ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
       
       หากเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-4146 ต่อ 418 ,419 ในวันและเวลาราชการ
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000028908

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:0E9C9 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com