home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000116

หัวข้อประกาศ : เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก แบบใช้พลังงานคน
รายละเอียด :           ในชุมชนจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 80 เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวชาวนาจะแบ่งข้าวออกเป็นสองส่วน คือ จะเก็บข้าวไว้บริโภคเองและอีกส่วนหนึ่งก็จะขายข้าวให้กับโรงสี แต่ในการเก็บข้าวไว้บริโภคนั้นจะต้องมีการนำข้าวเปลือกไปสีที่โรงสี การสีข้าวในแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนข้าวไปสีที่โรงสี ค่าบริการสีข้าวที่ต้องจ่ายให้กับโรงสีทำให้ต้องสีข้าวครั้งละเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เมื่อเก็บข้าวที่สีแล้วไว้นานเกินไปอาจทำให้ข้าวเกิดความเสียหายและอาจจะต้องทิ้งข้าวที่สีไว้ไปในที่สุด
จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว “ไก่” นายฐาปกรณ์ เซ็นเจริญ “บอย” นายดัดสกร ละมัยครบุรี “นิ” นายนิพนธ์ พิกุลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้คิดค้นและการสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็กโดยใช้พลังงานคนขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรในชุมชน สามารถสีข้าวกล้องไว้บริโภคเอง โดยมี ผศ.ธวัชชัย คำแดง เป็นอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษา
       
       บอย ตัวแทนสมาชิกในกลุ่ม เล่าว่า เครื่องสีข้าวนี้จะออกแบบเพื่อสีข้าวกล้อง และในการสีข้าวแต่ละครั้งจะใช้พลังงานคนมาเป็นต้นกำลังในการทำงาน การสีข้าวไว้บริโภคเองจะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและสีข้าว เครื่องสีข้าวสามารถสีข้าวในแต่ละครั้งเป็นจำนวนน้อยเพื่อบริโภคในระยะสั้นๆคือ 4-5 วันจะสีข้าวหนึ่งครั้งทำให้ข้าวสารที่เก็บไว้ไม่เกิดความเสียหายและอีกยังทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก มีขนาด 50×150×150 เซนติเมตร
       
       "การดำเนินสร้างเครื่องสีข้าวกล้องและการใช้วัสดุในการสร้างเครื่องสีข้าวกล้องจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายและมีอยู่ในท้องตลาดเพื่อที่จะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดหาอะไหล่มาทดแทนเมื่อเกิดการชำรุด วัสดุอุปกรณ์ 1. โครงสร้าง รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เหล็กฉากขนาด 50.8 มม. หนา 3.2 มม. ความสูง 508 มม. ความกว้าง 355.6 มม. ความยาว 584.2 มม. 2. เฟืองต้นกำลังและส่งกำลัง 3. ลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือก (การบีบเมล็ดข้าว) 4. กระบะใส่ข้าวเปลือก 5. เสื้อชุดกะเทาะข้าวเปลือก 6. ล้อสานพานของเพลาลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือก 7. ชุดปรับความตึงสายพาน จำเป็นมากเพราะจะทำให้มีแรงเสียดทานเพียงพอ 8. ชุดปรับระยะลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือก 9. ชุดปรับอัตราการไหลข้าวเปลือกและ Feeder ก่อนสีข้างกล้อง 10. ท่อลำเลียงข้าวกล้องและแกลบ 11. พัดลมดูดและเป่าแกลบ"
       
       ส่วนขั้นตอนการทำงานเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก(พลังงานคน)ประกอบไปด้วยหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ 1 . ขั้นตอนปั่นจักรยานด้วยความเร็วปกติที่คนธรรมดาปั่น 2. ขั้นตอนการสีข้าวโดยใช้ลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือกสามลูกขบกัน 3. ขั้นตอนการดูดแกลบใช้พัดลมกว้าง 8 นิ้ว และ 8 ใบพัด ในการดูดแกลบ จากการทดลองการทำงานของเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก พบว่าเครื่องสีข้าวกล้องมีอัตราการผลิต 97.22 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ปั่นจักรยานด้วยความเร็วปกติ 300 รอบต่อนาที และตั้งระยะห่างของลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือกไว้ที่ 0.25 ม.ม. เป็นเครื่องสีข้าวกล้องที่เหมาะใช้ในครัวเรือนจริงๆเลย นอกจากจะได้ข้าวกล้องมารับประทานแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย เจ๋งจริง! 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.144
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000059692

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:FD475 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com