home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000117

หัวข้อประกาศ : นักวิทย์รุ่นใหม่ หัวใจรักสิ่งแวดล้อม คิดค้นวัสดุใหม่ใช้แทน "โฟม"
รายละเอียด :           
คนส่วนใหญ่รู้ว่าปัญหาขยะเป็นเหตุสำคัญไม่น้อยของ "โลกร้อน" หลายครั้งที่เราพูดถึงปัญหาโฟมที่ย่อยสลายได้ยาก แต่ทุกวันนี้ยังมีการใช้โฟมบรรจุอาหารกันอยู่ ด้วยเหตุนี้ “เมย์” ชลกานต์ นวลสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ผู้คิดค้นโครงการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้แทนโฟมขึ้นมา

       “วัสดุยางธรรมชาติผสมแป้ง ทดแทนโฟมลดขยะ ลดโลกร้อน" นี้คือจุดเริ่มต้นง่ายๆ ของสาวน้อยนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ผู้มีแนวคิดที่จะเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นบ้านเกิด “ยางธรรมชาติ” โดยนำมาผสมกับ แป้ง 3 ชนิด คือ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้า เพื่อศึกษาหาวัสดุที่มาใช้ทดแทนโฟม
       
       เมย์ เอ่ยถึงขั้นตอนการทำผลงานชินนี้ว่า ใช้วิธีการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมยางธรรมชาติกับแป้ง โดยใช้โพลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นตัวเชื่อมประสาน จากนั้นนำวัสดุที่ผสมเสร็จแล้วไว้ที่อุณหภูมิ 50 องศาเชลเซียส เป็นเวลา 36 ชั่วโมง
       
       “จากการทดลองความเค้นจากแรงดึง พบว่า วัสดุแป้งทั้ง 3 ชนิด มีค่าแตกต่างกัน โดยแป้งมันสำปะหลังมีความเค้นสูงสุด ดังนั้น จึงน่าจะทำวัสดุนี้ไปใช้ทดแทนโฟมและประยุกต์ในการวัสดุอื่นๆได้ไม่ยาก”
       

       จากการศึกษาและทดลองทำโครงการนี้ น้องเมย์เล่าประสบการณ์ที่ได้รับว่า “รู้สึกภูมิใจผลงานของตัวเอง และที่สำคัญได้ความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมแล้ว ยังได้รับความรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอนาคตของตนเองที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่ต้องสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา ถือว่าเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าให้ประเทศ สังคม และโลกยุคใหม่"
       

       เมย์ ฝากทิ้งท้ายคำแนะนำดีๆ ในมุมมองของ(ว่าที่)นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ว่า “ทุกสิ่ง ทุกอย่างบนโลกนี้รวมทั้งจักรวาลที่กว้างใหญ่ ต่างเกิดขึ้นมาจากกระบวนการที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจด้วยวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้มนุษย์ หากเราได้เรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เราก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆให้กับคนรอบข้างและตนเองได้”
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 125.25.10.13
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000028953

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:939F8 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com