home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000126

หัวข้อประกาศ : เครื่องผลิตอาหารกุ้งไอเดียนศ. ช่วยเกษตรกร ประหยัด ลดต้นทุน
รายละเอียด :           
 4 หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย “เนตร” นายธเนตร ศิริโสดา “โอ๊ต” นายธนกร จูเภา “เอก” นายเอกชัย มณีนพรัตน์ “ศักดิ์” นายสุริศักดิ์ กล้าจริง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้คิดค้นและประดิษฐ์ “เครื่องผลิตอาหารกุ้ง” ขึ้นมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี กรพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4 นศ.ม.ธัญบุรี
       ทั้งนี้ โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตอาหารกุ้งไว้สำหรับใช้เองในครัวเรือนซึ่งในการออกแบบและสร้างเครื่องนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการดำเนินการสร้างเครื่องจักร และการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องผลิตอาหารกุ้งนี้จะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายและมีขายอยู่ตามท้องตลาดเพื่อที่จะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดหาอะไหล่มาทดแทนเมื่อเกิดการชำรุด

       สมาชิกทั้งหมด เล่าว่า จากการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ประสบกับปัญหาราคาอาหารหรือวัตถุดิบอาหารที่มีราคาแพง ในขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงกุ้งกลับมีราคาถูกไม่สมดุลกับต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็กหรือฟาร์มขนาดใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ให้ได้ สิ่งที่เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนได้มากก็คือค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ในการเลี้ยงกุ้งจะเป็นค่าอาหาร หากเกษตรกรผสมอาหารใช้เองจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก

       ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดสร้างเครื่องผลิตอาหารกุ้งขึ้นมา เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปและยังสามารถทำการเพิ่มสารอาหารและโปรตีนตามที่ผู้เลี้ยงกุ้งต้องการได้มากกว่าการจัดซื้ออาหารแบบสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาด อีกทั้งทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังสามารถควบคุมคุณภาพของสารอาหารได้อีกด้วย เครื่องผลิตอาหารกุ้งมีขนาด 1.20x6.00x2.00 เมตร ประกอบด้วย 1. ตัวเครื่อง 2. ชุดผสมวัตถุดิบ 3. ชุดส่งกำลังของโม่บดอาหาร 4. ชุดลำเลียงอาหารจากโม่บดอาหารไปยังท่ออบอาหาร 5. ชุดอบอาหาร 6. ช่องรองผงวัตถุดิบ 7. ถังรองวัตถุดิบ 8. ระบบระบายอากาศ 9. ฝาครอบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

       “ขั้นตอนการทำงานเครื่องผลิตอาหารกุ้งนี้ประกอบไปด้วยหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบ ซึ่งถังผสมวัตถุดิบจะผสมวัตถุดิบได้ไม่เกินครั้งละ 60 กก. และส่งกำลังโดยมอเตอร์เกียร์ทดขนาด 1 แรงม้า 2.ขั้นตอนการอัดเม็ดวัตถุดิบจะใช้โม่อัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ8 นิ้วเป็นตัวอัดวัตถุดิบและส่งกำลังโดยมอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า 3.ขั้นตอนการอบวัตถุดิบซึ่งจะใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันกับขั้นตอนการอัดวัตถุดิบเป็นตัวส่งกำลังและใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงในการอบวัตถุดิบ” ตัวแทนกลุ่มอธิบาย
       
       นักศึกษามทร.ธัญบุรียังกล่าวต่ออีกว่า “จากการทดลองการทำงานของเครื่องผลิตอาหารกุ้งพบว่าเครื่องผลิตอาหารกุ้งนี้มีอัตราการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 54 กก./ชม.โดยเม็ดอาหารกุ้งที่ผ่านกระบวนการผลิตออกมามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 2 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 มิลลิเมตร เปอร์เซ็นต์ความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 12.05 เปอร์เซ็นต์ เหมาะกับกุ้งตั้งแต่ 2 เดือนจนถึงการออกจำหน่าย เครื่องผลิตอาหารกุ้งเป็นเครื่องต้นแบบที่ยังไม่มีจำหน่าย ตามท้องตลาด โดยราคาต้นทุนการสร้างอยู่ที่ 100,000 บาทเท่านั้น” นศ.โชว์ผลงาน
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000057082

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:7F4C0 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com