home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000135

หัวข้อประกาศ : นักวิจัย มน.เพิ่มมูลค่า คิด “ข้าวหอมกลิ่นใบเตย”
รายละเอียด :           
  นักวิจัย มน. เพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวพันธุ์ชัยนาท คิดค้นปรุงกลิ่นข้าวใช้สารสกัดจากใบเตย คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ
       
       ผศ. ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร คิดค้นวิจัยการปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท1 โดยใช้สารสกัดจากใบเตย จนคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม “TISD 2010 Best Presentation Award” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010)

       ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร คือการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในเวทีวิจัยระดับสากล ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ ทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเป็นแหล่งบูรณาการองค์ความรู้ ต้องเป็นที่พึ่งพิงของสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
       
       ผศ.ดร.เหรียญทอง กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีนักวิจัยสาขาต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย 253 ผลงาน จาก 24 ประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย บังคลาเทศ เดนมาร์ค แคมารูน จีน เยอรมัน อินเดีย อิหร่าน ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ไต้หวัน ตุรกี อังกฤษ อเมริกา เวียดนาม แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และประเทศไทย เป็นต้น ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมีการแลกเปลี่ยนแนวทางร่วมกันระหว่างนักวิจัย เป็นการสร้างนวัตกรรมก่อให้เกิดเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

       ทั้งนี้การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท1 โดยใช้สารสกัดจากใบเตย ซึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ105 (ข้าวหอมมะลิ) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพันธุ์ชัยนาท1 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ไม่มีกลิ่นหอม กลิ่นใบเตยจึงเป็นทางเลือกในการปรับปรุงกลิ่นของข้าวพันธุ์ชัยนาท1โดยมีการศึกษาระยะเวลาและปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการเติมสารสกัดจากใบเตยในระหว่างการหุงข้าวพันธุ์ชัยนาท1 และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มของกลิ่นใบเตยในข้าวพันธุ์ชัยนาท1 หลังการหุง และการเติมสารสกัดจากใบเตย ในระหว่างการเก็บรักษาในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเก็บรักษาในถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน และกล่องพลาสติกที่อุ่นไมโครเวฟได้ นาน 12 ชั่วโมง พบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเติมสารสกัดจากใบเตยในระหว่างการหุงข้าวพันธุ์ชัยนาท1 คือ 15 นาทีหลังการเปิดสวิตซ์หม้อหุงข้าว และปริมาณสารสกัดจากใบเตยที่เหมาะสมในการเติมระหว่างการหุงข้าวพันธุ์ชัยนาท1 คือ 105 มิลลิลิตร ความเข้มของกลิ่นใบเตย กลิ่นข้าวเก่า กลิ่นไข่ต้ม และกลิ่นข้าวเหนียว ที่ประเมินโดยผู้ทดสอบการชิม ลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น อย่างไรก็ตาม กลิ่นใบเตยยังคงอยู่ในข้าวพันธุ์ชัยนาท1 หลังการหุงและเก็บไว้ในภาชนะทั้ง 2 ชนิด นานถึง 12 ชั่วโมง ดังนั้นกลิ่นหอมของข้าวพันธุ์ชัยนาท1 หลังการหุง สามารถปรับปรุงได้โดยการเติมสารสกัดจากใบเตย ในปริมาณที่กำหนดจะทำให้ข้าวพันธุ์ชัยนาท1 มีกลิ่นหอมคล้าย ข้าวขาวดอกมะลิ105
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000073778

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:B35ED * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com