home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000136

หัวข้อประกาศ : นักวิจัยจุฬาฯ สังเคราะห์ "ดอกมะลิทองคำนาโน" ครั้งแรกของโลก
รายละเอียด :           
       ศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี และหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ประสบความสำเร็จใน “การสังเคราะห์ดอกมะลิทองคำนาโนครั้งแรกของโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ ประยุกต์ใช้งานตรวจสอบสารเคมี
       
       ดอกมะลิทองคำนาโน (Gold Nano-Jasmine) เป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลกในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนให้มีรูปร่างเป็นดอกมะลิ ใช้เทคโนโลยีการผลิตและสังเคราะห์โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. วช. และ สกอ. มีขนาดดอก 20 ไมโครเมตร ขนาดกลีบดอก 2-10 ไมโครเมตร หนา 30-60 นาโนเมตร ด้วยขนาดที่อยู่ในระดับนาโนเมตรและรูปร่างที่ซับซ้อนของกลีบดอก
       
       ดอกมะลิทองคำนาโนสามารถใช้เป็นวัสดุรองรับในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามาน ทำให้มีสัญญาณรามานเพิ่มขึ้น และใช้เป็นเซ็นเซอร์เชิงโมเลกุลสำหรับการพิสูจน์ทราบเอกลักษณ์เชิงโมเลกุลของสารเคมี เป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์และตรวจสอบที่ต้องการความรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำสูง รวมทั้งประยุกต์ใช้งานด้านการตรวจสอบเชิงโมเลกุลของสารเคมี อาทิ การตรวจสอบวัตถุระเบิด ยาเสพติด สารพิษตกค้างในน้ำและอาหาร ก๊าซพิษในอากาศ และการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เป็นต้น
       
       รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าทีมวิจัยการสังเคราะห์ดอกมะลิทองคำนาโน เปิดเผยว่า ทีมวิจัยได้วิจัยด้านการสังเคราะห์อนุภาคนาโนมาเป็นเวลา 3 ปี จากความพยายามที่จะพัฒนากรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเติบโตของอนุภาคนาโนจนมีรูปร่าง ขนาด รูปทรง และองค์ประกอบตามที่ต้องการ สามารถพัฒนาได้เป็นหลายรูปทรงในเงื่อนไขการควบคุมที่ต่างกันไป เช่น ดอกกุหลาบ ร่างแห ฯลฯ
       
       "โดยการสังเคราะห์ดอกมะลิจะเป็นการควบคุมให้อนุภาคเติบโตช้าๆ และมีหลายดอกซ้อนกัน ทีมวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบนวัตกรรม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาลที่มีอยู่มากมายในไทยเป็นวัตถุดิบหลักในการสังเคราะห์ ด้วยการนำมาปรับเปลี่ยนคุณสมบัติให้กลายเป็นตัวรีดิวซ์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนไอออนของทองคำให้กลายเป็นทองคำนาโน และควบคุมให้เติบโตเป็นรูปร่างที่ต้องการ ทดแทนการนำเข้าสารเคมีที่มีราคาแพง และเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ทีมวิจัยคาดหวังว่า ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนี้จะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรม และเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งสร้างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประเทศมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการพัฒนาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน"
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000112275

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:2FE6B * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com