home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000137

หัวข้อประกาศ : สจล.พัฒนา"หัวเตาเผาน้ำมันพืชใช้แล้ว" ระบุใช้ง่าย-ลดรายจ่ายครัวเรือน
รายละเอียด :           
น้ำมันพืชใช้แล้ว นับเป็นแหล่งพลังงานที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือร้านค้าที่ประกอบอาหารประเภทที่ใช้น้ำมันจำนวนมากรวมไปถึงอุตสาหกรรมบางประเภท โดยข้อมูลจากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมระบุว่าประเทศไทยมีน้ำมันพืชเหลือใช้ทั้งหมดปีละประมาณ 74.5 ล้านลิตร และกว่า 60 % มาจากภาคครัวเรือน ซึ่งน้ำมันพืชเหลือใช้จำนวนมากเหล่านี้ หากครัวเรือนสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะช่วยลดการใช้ซ้ำสำหรับการประกอบอาหารอันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น เกิดการก่อตัวของสารก่อมะเร็ง เป็นต้น

รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข สาขาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) และคณะผู้วิจัย
       ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข สาขาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) และคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย นายเกษมศิลป์ อ่อนทอง และนายอาวุธ ลภิรัตนากูล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จึงได้พัฒนา”หัวเผาน้ำมันพืชใช้แล้ว” สำหรับการใช้กับเตาหุงต้มในครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดในการช่วยลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมทั้งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง โดยในการคิดค้นหัวเผาดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีการเผาไหม้โดยใช้วัสดุพรุนมาปรับใช้เพื่อให้เปลวไฟมีเสถียรภาพสูงสามารถกักเก็บอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งนำน้ำมันปาล์มใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบหัวเผาที่คิดค้นขึ้น โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับหัวเผาที่ใช้ก๊าซหุงต้ม

       รศ.ดร.จารุวัตร กล่าวว่า จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ได้จากหัวเตาเผาน้ำมันปาล์มใช้แล้วกับหัวเผาก๊าซหุงต้มพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหัวเผาน้ำมันปาล์มใช้แล้วมีค่าต่ำกว่าเล็กน้อย เนื่องจากความร้อนจากหัวเผาน้ำมันปาล์มส่วนหนึ่งจะต้องเสียให้กับขดท่อไอน้ำมัน ประกอบกับค่าความร้อนของเชื้อเพลิงของน้ำมันปาล์มต่ำกว่า LPG และคุณสมบัติของน้ำมันปาล์มที่มีการผสมกับอากาศและการเผาไหม้ที่ยากกว่าก๊าซ LPG
       
       อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการใช้งานของหัวเผาน้ำมันปาล์มกับหัวเตาเผา LPG ที่ใช้หุงต้มในครัวเรือนทั่วไป โดยนำมาทำการต้มน้ำให้เดือดที่ระดับพลังงานเดียวกันเป็นเวลา 30 วัน ๆ ละ 2 ครั้ง นำระยะเวลาในการต้มแต่ละครั้งมาคำนวณหาค่าการใช้เชื้อเพลิงจากการต้มน้ำของหัวเตาเผาทั้งสองชนิด

       ปรากฏว่าหัวเผาน้ำมันปาล์มใช้เวลาในการต้มนานกว่าหัวเผา LPG ประมาณ 1-3 นาที แต่เมื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายพบว่า หัวเตาเผาน้ำมันปาล์มใช้แล้วจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาได้ประมาณ 36.5% ต่อหน่วยพลังงานความร้อนที่ใช้ไป
       
       รศ.ดร.จารุวัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพัฒนาหัวเผาน้ำมันพืชใช้แล้วในครั้งนี้ เนื่องจากต้องการให้ในท้องตลาดหรือครัวเรือนทั่วไป มีเตาให้ความร้อนที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดโดยปรับให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงที่หาได้ในขณะนั้น และมีขั้นตอนในการจุดและดับไฟที่ไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพง เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปหันมาใช้เตาหุงต้มชนิดนี้มากขึ้น

       "สำหรับต้นทุนของเตาหุงต้มที่คิดค้นขึ้นนี้มีต้นทุนเตาละประมาณ 3,000 บาท ดังนั้น หากสถานประกอบการที่มีการใช้ก๊าซหุงต้มในปริมาณมากและหัวเตาเผาน้ำมันพืชใช้แล้วที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับแก๊สหุงต้มที่ใช้อยู่เดิม จะสามารถคำนวณระยะเวลาคืนทุนได้ในระยะเวลาสั้น เช่น ครัวเรือนขนาดกลาง-ใหญ่ และผู้ประกอบการที่มีอัตราการใช้ก๊าซหุงต้ม 1 ถังต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่าย 315 บาท/สัปดาห์ และเมื่อใช้น้ำมันพืชเก่าเป็นเชื้อเพลิง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 36.5% ต่อปริมาณพลังงานที่ใช้เท่ากัน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 115 บาท/สัปดาห์ ขณะที่เงินลงทุนสำหรับเตาหุงต้มชนิดนี้ประมาณ 3000 บาท ทำให้มีระยะคืนทุน 26 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 6.5 เดือน ในกรณีที่ผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีอัตราการใช้ก๊าซหุงต้มมากกว่านี้ ระยะเวลาในการคืนทุนก็จะสั้นลงอีกเป็นลักษณะผกผันกัน”
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000105093

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:9B3BA * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com