home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000140

หัวข้อประกาศ : มทส.คิดค้น "ซอฟท์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์" ทำนายอายุเก็บรักษาผักผลไม้
รายละเอียด :           
นักวิจัย มทส. พัฒนา "ซอฟท์แวร์คำนวณเพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศ และ ทำนายอายุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด (M.A.P. Design Software)" ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยเป็นซอร์ฟแวร์แรกของคนไทยที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงในการคำนวณและง่ายต่อการใช้งาน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผู้วิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ดังกล่าว เปิดเผยว่า ในปัจจุบันยังไม่มีผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศในเชิงพาณิชย์ ที่สามารถรองรับข้อมูลการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการปรับแต่งบรรยากาศได้อย่างแท้จริง
       
       ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศจะต้องได้รับการออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบ และขนาด ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีด้านการหายใจของพืช ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศ และทฤษฎีด้านสมดุลมวลและพลังงานมาใช้ในการคำนวณร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนในการคำนวณค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องใช้เวลานาน M.A.P. Design Software จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความแม่นยำสูงในการคำนวณค่าการออกแบบ

       M.A.P. Design Software เป็นซอฟท์แวร์แรกที่ใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศ ที่มีความถูกต้องสูงในการทำนายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านวัสดุและขนาดของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และสภาวะอากาศ โดยเฉพาะเรื่องของความร้อนที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ซอฟท์แวร์นี้มีระบบฐานข้อมูลของตัวแปรทุกตัวที่จำเป็นต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับพืชผลหลากหลายชนิด และยังสามารถรองรับข้อมูลใหม่ของตัวแปรทุกตัวที่ผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดค่าให้เอง ในส่วนของระบบแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณนั้น มีให้ทั้งในรูปตารางและภาพที่สามารถถ่ายโอนผลลัพธ์ในรูปของไฟล์ได้อย่างง่ายดาย จุดเด่นของซอฟท์แวร์อยู่ที่ความง่ายต่อการใช้งาน โดยได้พัฒนาลักษณะของการฟังก์ชั่นคำสั่งให้อยู่ในรูปของหน้าต่างสั่งงาน ซึ่งได้รับการออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Object Oriented Programming ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Visual C.#.net ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์ดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

       "การพัฒนาซอฟท์แวร์ดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมการส่งออกผักและผลไม้สดของไทย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับสถาบันที่ให้การฝึกอบรมนักออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อีกด้วย ในอนาคตเรายังต้องมีการพัฒนาซอฟท์แวร์นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาทำงานร่วมกัน เราจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหรือผู้สนใจได้ทดลองใช้งาน M.A.P. Design Software และสะท้อนข้อมูลกลับมายังทีมวิจัย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จริง" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน กล่าวในที่สุด
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000115759

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:4E1E1 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com