home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000144

หัวข้อประกาศ : มช.พบสมุนไพร "หญ้าดอกขาว" ช่วยเลิกบุหรี่ แถมลดเครียด
รายละเอียด :           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันหาวิธีช่วยผู้เลิกบุหรี่ พบผลวิจัยสมุนไพรหญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อย ร่วมกับการออกกำลังกาย ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ผลเกินคาด เกือบร้อยละ 80 ไม่มีอาการข้างเคียง แถมลดเครียด ลดก๊าซในลมหายใจ
       
       ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงานวิจัย กล่าวว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก และบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายต่างๆ โดยขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 9.4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 95.6 และหญิงร้อยละ 4.4 ในกลุ่มผู้สูบเหล่านี้เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ร้อยละ 27.7 และเคยพยายามเลิกอย่างน้อย 1 ครั้งร้อยละ 6.3 ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่จะสามารถช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ได้
       
       สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ร้อยละ 1.2 นิยมใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ ซึ่งมีการใช้พฤติกรรมบำบัดประกอบกับการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ ทั้งในรูปของสารทดแทนนิโคติน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทำการวิจัยสมุนไพรที่ช่วยให้ลดการสูบบุหรี่ พบว่า สมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือ สมุนไพรหญ้าหมอน้อย สามารถช่วยทำให้ลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ดี โดยไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด ช่วยให้ระดับของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในลมหายใจลดลงได้
       
       จากการทดลองในกลุ่มที่ใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อย จำนวน 50 ราย ร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสามารถช่วยลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้มากถึงร้อยละ 62.7 และหากใช้ยาเป็นเวลา 6 เดือน จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 73.3 ซึ่งมีผลทำให้ระดับความเครียดลดลงได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว และกลุ่มได้รับหญ้าหมอน้อยเพียงอย่างเดียว
       
       การทดลองใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยในครั้งนี้ จึงสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1.ยาเคี่ยว ที่ใช้หม้อดิน โดยใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีดอกลักษณะดอกตูม 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน และเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ก่อนดื่มเมื่อมีอาการอยากบุหรี่ 
       
       2.ชา ชงกับน้ำร้อน ดื่มหลังอาหาร 3 มื้อ ซึ่งวิธีเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยการใช้ยาสมุนไพร และสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศได้
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000113018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:726EE * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com