home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000159

หัวข้อประกาศ : เภสัชฯศิลปากรนำร่องตำรับอิมัลชันแห้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
รายละเอียด :           
น้ำมันมะพร้าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ใครหลายคนขาดไม่ได้ ด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายแง่มุม และน้ำมันมะพร้าวยังมีองค์ความรู้ใหม่อีกมากมายที่รอให้ค้นหาคำตอบ เช่นเดียวกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้พัฒนาน้ำมันมะพร้าวที่ได้จากการสกัดเย็นให้อยู่ในรูปแบบของอิมัลชันแห้ง

       เภสัชกร รศ.ดร.สมลักษณ์ คงเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เปิดเผยว่า เริ่มต้นงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยข้อตกลงความร่วมมือในการผลิต วิจัย และพัฒนา น้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวระหว่างคณะฯ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรอปิคานา ออยล์ ทั้งนี้สามารถพัฒนาได้ทั้งด้านเภสัชกรรมและทางด้านเครื่องสำอาง รวมถึงอาหารเสริม สำหรับงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายนั้นจะเป็นการนำน้ำมันมะพร้าวที่สกัดโดยไม่ใช้ความร้อนมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอิมัลชันแห้ง
       
       ดร.สมลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะทำให้คุณภาพออกมาดีรวมถึงยังคงรักษากลิ่นไว้ได้ คณะวิจัยจึงใช้ความร้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวให้คงอยู่โดยเลือกใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำไม่เกินกำหนด ซึ่งเหมาะสำหรับการปรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ทำให้แห้งอื่นที่มีราคาสูง จึงเป็นส่วนที่ท้าทายและคิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของเราแก้ไขได้ จึงให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

       ผลที่ได้ออกมาได้อิมัลชันแห้งที่มีความคงตัว และสามารถผสมกับน้ำให้กลับเป็นอิมัลชันได้เหมือนเดิม จากนั้นได้ทำการต่อยอดการศึกษาโดยนำมาพัฒนาใช้ในทางเภสัชกรรม ด้านการนำส่งยา ผลปรากฏว่าสามารถพัฒนาได้จริง โดยสามารถควบคุมการปลดปล่อยยาให้มีอัตราการละลายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการออกฤทธิ์ของยานั้นๆ
       
       “มะพร้าวในเมืองไทยมีเป็นจำนวนมาก หากเราประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวในเภสัชกรรม หรือทางเครื่องสำอาง รวมถึงด้านอาหารให้มากขึ้น จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเศรษฐกิจในทางอ้อมเช่นกัน" ดร. สมลักษณ์กล่าว
       
       ทั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของลักษณะงานวิจัยทางวิชาการแล้ว ยังมีการต่อยอดไปสู่กิจการทางพาณิชย์ ทางด้านบริษัท ทรอปิคานาจำกัด ได้เปิดเผยว่า "งานชิ้นนี้เป็นงานที่ดีทางบริษัทอยากพัฒนาให้ถึงขั้นอุตสาหกกรมได้จริง ซึ่งอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อพัฒนางานวิจัยขยายไปให้ถึงระดับอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้" อย่างไรก็ตามหากใครสนใจผลงานวิจัยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2553
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000139051

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:29C77 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com