home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000166

หัวข้อประกาศ : นศ.วิศวฯ คิดวิธีเก็บ "บล็อกโคลี่" ได้นานเกือบครี่งเดือน
รายละเอียด :           
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ทดลอง-ศึกษาเก็บรักษาบล็อกโคลี่ในสภาพดัดแปลงบรรยากาศสามารถเก็บรักษาได้ถึง18 วัน
       
       2 สาวเพื่อนซี้ “วราภรณ์ น้ำคำ” และ “พรนิภา ตรีโพลา” ร่วมกันคิดค้นวิธีเก็บรักษาบล็อกโคลี่ให้คงสภาพความสดได้นานกว่า ครึ่งเดือน เจ้าของผลงานเผยถึงที่มาของผลงานวิจัยดังกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เรามีผลิตผลที่ต้องเก็บเกี่ยว ทั้งเพื่อบริโภคเองในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ในบางครั้งผลิตในฤดูกาลออกมามาก ราคาก็ตกต่ำ ในทางตรงกันข้ามช่วงนอกฤดูกาล แต่กลับต้องซื้อสินค้าเหล่านี้จากต่างประเทศ หนำซ้ำในการนำเข้าแต่ละครั้งก็ต้องนำเข้าครั้งละมากๆ ทำให้ต้องมีการเก็บรักษาให้มีอายุนานขึ้น

       “จากจุดนี้เองที่ทำให้เราสนใจศึกษา การเก็บรักษาผลผลิตในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ และในที่นี้เราเลือกศึกษา การเก็บรักษาบล็อกโคลี ซึ่งเป็นผักที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาก ในช่วงของฤดูกาลนี้จะมีบล็อกโคลีออกมาสู่ตลาดจำนวนมาก ในขณะที่เป็นช่วงนอกฤดูกาล ประเทศไทยก็ต้องนำเข้าเช่นกัน ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียคุณภาพเนื่องจากต้องเก็บไว้นาน การเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำ เราจึงเลือกมุ่งเน้นศึกษาการเก็บรักษาด้วยวิธีดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้จริงในเชิงการค้าต่อไป"
       
       อย่างไรก็ตาม โดยปกติในการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศจะใช้วิธีลดปริมาณก๊าซออกวิเจนให้ต่ำลงและเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ให้สูงขึ้น เพื่อลดอัตราการหายใจและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของบล็อกโคลี่ โดยส่วนมากการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศจะทำร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์สูง ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียได้มากขึ้น
        
       “ในการศึกษาครั้งนี้ เราได้ทำการทดลองเก็บรักษาบล็อกโคลีในสภาพดัดแปลงบรรยากาศโดยการบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณเริ่มต้นที่8เปอร์เซ็นต์ เก็บไว้ในอุณหภูมิที่ 2 องสาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเก็บรักษาบล็อกโคลีในสภาพอากาศปกติกับสภาพดัดแปลงบรรยากาศแล้วพบว่า ในสภาพบรรยากาศปกติบล็อกโคลีมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก40.29 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักแค่ 4.66 เปอร์เซ็นต์และอายุการเก็บรักษาสำหรับสภาพอากาศปกติเพียง4.1 วัน ส่วนในสภาพดัดแปลงบรรยากาศมีอายุการเก็บรักษาถึง 18 วัน นอกจากนั้นในสภาพอากาศปกติเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักสดเท่ากับ 61.42 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในสภาพดัดแปลงบรรยากาศมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักสดถึง95เปอร์เซ็นต์"
       

       ท้ายที่สุด ผู้วิจัยกล่าวว่า จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดถ้าหากผลงานวิจัยของพวกเขาจะสามารถนำไปให้ใช้เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป ดังนั้นสำหรับผู้ใดที่สนใจ ต้องการนำเอาผลงานวิจัยดังกล่าวไปศึกษาและพัฒนาการเก็บรักษาผลผลิตทางด้านการเกษตร
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000142880

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:2D5DA * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com