home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000176

หัวข้อประกาศ : มจธ.โชว์"บีซิน" ซอฟต์แวร์นักออกแบบอัจฉริยะ เนรมิตบ้านประหยัดพลังงาน
รายละเอียด :           
ในยุคนี้ ไม่ว่าใครก็หันมาประหยัดพลังงานกันมากขึ้น เพราะไหนจะราคาพลังานที่ไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อน และยิ่งกับกระแสลดโลกร้อนที่ต้องร่วมใจกันแก้ปัญหา บ้านประหยัดพลังงาน และสำนักงานประหยัดพลังงานจึงเป็นคำที่คุ้นหูกันยิ่งขึ้น “บีซิน” โปรแกรมจำลองสภาพการใช้พลังงานในอาคารฝีมือนักวิจัยไทย จึงอาจเป็นตัวช่วยให้บ้านและสำนักงานประหยัดพลังงานอยู่ไม่ไกลเกินฝัน

       ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์ นักวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้พัฒนาโปรแกรมบีซิน (BESIN:Building Energy Simulation) หรือโปรแกรมจำลองสภาพการใช้งานในอาคาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานในสำนักงานและบ้านเรือนถือเป็นส่วนสำคัญที่บริโภคพลังงานมากเป็นอันดับ 3 รองจากภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม โดยกว่า 60-70 %ถูกนำไปใช้ในระบบปรับอากาศเพื่อสร้างความเย็นให้แก่ผู้อยู่อาศัย
       
       ทั้งนี้ การออกแบบโปรแกรมบีซินขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือออกแบบอาคารที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานในสำนักงานและบ้านเรือนให้เหลือน้อยที่สุด ที่สำคัญยังเป็นอาคารที่น่าอยู่เพื่อรองรับการอยู่อาศัยจริง โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบและวิศวกรทราบล่วงหน้าว่า อาคารที่ออกแบบไว้จะมีสภาพอากาศ อุณหภูมิ แสงสว่าง และใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด หลังจากกำหนดรายละเอียดของลักษณะอาคาร ระบบอำนวยความสะดวก สภาพภูมิอากาศของทำเลที่ตั้งและลักษณะการใช้อาคารเพื่อทำการปรับแก้ต่อไป
       
       “หากผู้ออกแบบต้องการปรับให้อาคารใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมก็สามารถใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารที่เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนรูปทรงหรือองค์ประกอบอาคารได้ทันที เช่น การเปลี่ยนลักษณะหรือรูปทรงหน้าต่างๆ วัสดุทำผนัง หรือการเปลี่ยนทิศที่ตั้งอาคาร” ศ.ดร.สุรพงษ์กล่าว

       สำหรับผลงานดังกล่าว ใช้เวลาวิจัยพัฒนามาเป็นเวลา 10 ปี โดยหัวใจสำคัญ คือ การนำสมการคณิตศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อน การเคลื่อนไหวของอากาศ ความสว่างของแสงแดด และการแผ่รังสีความร้อน ฯลฯ จนได้โปรแกรมลักษณะนี้ออกมาอย่างแพร่หลาย เช่น โปรแกรมเอ๊นเนอร์ยี พลัส ของสหรัฐฯ และโปรแกรมบรีซ ของอังกฤษ
       
       นอกจากนั้นนักวิจัยชี้ว่า ผลจากโปรแกรมนี้ยังนำไปใช้ในการฝึกสอนนักศึกษาและสถาปนิกในการเลือกวัถตุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน รวมั้งอธิบายความเชื่อในอดีตเกี่ยวกับการสร้างผนังบ้านด้วยอิฐมวลหนักเพื่อให้ตัวบ้านมีอากาศเย็นสบาย เช่นเดียวกับวัตถุวัดที่มีผนังหนามาก แต่เมื่อคำนวณโดยบีซินแล้ว พบว่า อิฐมวลหนักจะดูดซับความร้อนได้ดีในตอนกลางวันและถ่ายเทความร้อนออกมาในช่วงเวลากลางคืน อิฐมวลหนักจึงลดภาระของเครื่องปรับอากาศในสำนักงานที่เปิดทำการช่วง 08.00-17.00 น. ได้เป็นอย่างดี แต่จะกลับกันกับห้องนอนที่อิฐมวลหนักจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นจึงไม่ประหยัดพลังงานจึงควรเปลี่ยนมาใช้อิฐมวลเบาแทน
       
       “ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังนำโปรแกรมนี้บรรจุลงในกฏกระทรวงเพื่อบังคับใช้กับอาคารขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไปเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อกำหนดฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแบบอาคารในอนาคต ซึ่งเรามองว่า อาคารสำนักงานและบ้านเรือนเป็นส่วนที่จะลดการใช้พลังงานได้อีกมาก” ศ.ดร.สุรพงษ์ เข้าของผลงานวิจัยกล่าวปิดท้าย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000158786

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:ADA87 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com