home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000181

หัวข้อประกาศ : มทส.พัฒนา“สาหร่ายเส้นแก้ว” แคลอรีต่ำ เส้นใยสูง ควบคุมน้ำหนักดี
รายละเอียด :           
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเส้นแก้ว พบคุณสมบัติเด่นแคลอรีต่ำ ปริมาณเส้นใยสูง เหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถดัดแปลงเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวาน สานฝันผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อยในภาคอีสาน
       
       ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้เปิดเผยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสารสกัดสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเป็นสาหร่ายเส้นแก้วได้สำเร็จว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเริ่มจากการที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งประสบปัญหาในกระบวนการผลิตสาหร่ายเส้นแก้ว ที่ไม่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ต้องการจึงได้ติดต่อทางโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อได้รับฟังปัญหาดังกล่าวจึงได้ตอบรับที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนะนำให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP Industrial Technology Assistance Program ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 เดือน
       
       ดร.รัชฎาพร ได้เปิดเผยถึงเทคนิคและวิธีการในการพัฒนากระบวนผลิตสาหร่ายเส้นแก้วว่า ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านกายภาพ (Physical Properties) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความหนืด (Viscosity) การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเนื้อสัมผัส (Texture Profile Analysis) และการวิเคราะห์ค่าสี (Color) โดยวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน

       

       

       "สำหรับขั้นตอนการผลิตนั้นเริ่มจาก การเตรียมสารละลายจากสารสกัดสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล โดยทำการเตรียมสารละลาย วัดคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความลับทางการค้าที่ทางผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้น ผลิตภัณฑ์มีทั้งรูปลักษณะแบบเส้นและเม็ดสาคู สาหร่ายเส้นแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทาน สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือในตู้เย็นได้เป็นระยะเวลานานประมาณ 2 เดือน ซึ่งผู้วิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษา อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (Suranaree University of Technology Incubator; SUTBI)"
       
       ทั้งนี้ยังได้พัฒนาและประยุกต์ใช้สีที่สกัดจากธรรมชาติ อาทิ สีเขียวจากคลอโรฟิล สีแดงจากดอกไม้ สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสีสันที่น่ารับประทานเช่นกัน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในตลาด สามารถนำไปประกอบอาหารได้ ทั้งหวานและคาว และจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า สาหร่ายเส้นแก้วมีค่าพลังงานที่ต่ำ มีปริมาณเส้นใยสูง โดยสาหร่ายเส้นแก้ว 140 กรัมจะให้พลังงานเพียง 10 กิโลแคลอรี มีใยอาหาร 4 กรัม หรือ 16 % มีโซเดียม (เกลือ) 35 มิลลิกรัม และแคลเซียม 30 % ซึ่งหากเปรียบเทียบกับวุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่วเขียวในปริมาณ 140 กรัม จะให้พลังงาน 471.8 กิโลแคลอรี และมีใยอาหารเพียง 0.24 กรัม ดังนั้นสาหร่ายเส้นแก้วจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ช่วยในการควบคุมระดับ คลอเรสเตอรอล และผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อีกทั้งใยอาหารก็ยังสามารถช่วยเรื่องระบบขับถ่าย จึงเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายและช่วยเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารส่วนล่างได้อีกด้วย
       


       

       

       การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารนั้นสามารถที่จะใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีอาหาร เข้าไปพัฒนาได้อีกมาก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ ด้านคุณภาพ ด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ รวมถึงอายุการเก็บรักษา เป็นต้น
       
       สำหรับผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-4233 โทรสาร 0-4422-4387 หรืออาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-4818 โทรสาร 0-4422-4823 ในวันและเวลาราชการ
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 58.97.7.50
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000164081

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:CE2B7 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com