home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000202

หัวข้อประกาศ : “วิทยาเพื่อพื้นถิ่น” นักวิจัยจุฬาฯ นำวิทย์ใกล้ชิดชุมชน
รายละเอียด :           
ชุมชนเป็นหน่วยย่อยๆ ที่ถักทอขึ้นเป็นเครือข่ายของสังคม และหากต้องการพัฒนาให้สังคมแข็งแกร่งแล้ว ก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาหน่วยเล็กๆ อย่างชุมชนก่อน “วิทยาเพื่อพื้นถิ่น” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความรู้ทางวิชาการพื้นฐานง่ายๆ ที่สามารถมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กระดาษจากต้นข้าวโพด สู่ผลงานชิ้นสวยงามนานาประโยชน์
       

       ดร.นพดล กิตนะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการ “วิทยาเพื่อพื้นถิ่น” เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำองค์ความรู้ที่จุฬาฯมีอยู่ คืนสู่สังคมและชุมชน ตามแผนพัฒนาวิชาการ โครงการจุฬาฯ 100 ปี โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ระดมสรรพกำลังและวิทยากรส่งไปในพื้นที่ จ. น่าน และมีการผลิตบัณฑิตเป็นตัวผลักดัน โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2550 และจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ปี 2555
       
       โครงการนี้แบ่งเป็น 4 หมวด หลักๆ คือ 1.โครงการในลักษณะให้บริการวิชาการเพื่อมอบคืนสู่ชุมชน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้แก่ชาวบ้านและเยาวชน เช่น ค่ายอนุรักษ์นกยูง ค่ายธรณีวิทยา ค่ายชีววิทยาอบรมสุขาภิบาล การสอนทำกระดาษและงานหัตถกรรม ฯลฯ 2.โครงการในลักษณะต่อยอดใช้ประโยชน์ เช่น การวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร ไบโอดีเซลจากสบู่ดำในชุมชน และการผลิตกระดาษจากส่วนต่างๆ ของข้าวโพด

ผลงานชิ้นสวย จากภูมิปัญญาบวกงานวิจัย
       “ ส่วนลักษณะที่ 3.เป็นโครงการจัดการอย่างยั่งยืน เช่น ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อระบบนิเวศและชุมชน การประยุกต์ใช้ราเอคโตมัยคอร์ไรซ่าเพื่อการปลูกป่าไม้วงศ์ยางนา ทดแทนป่าที่ถูกทำลาย ฯลฯ และ 4.โครงการวิจัยพื้นฐาน เช่น ด้านความหลากหลายของสัตว์ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณี การเกิดพิบัติภัยทางธรณีต่างๆ” อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา อธิบาย
       
       ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ส่วนงานวิจัยด้านผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อระบบนิเวศและชุมชนและด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์สัตว์ มีนิสิตระดับปริญญาโทและเอกลงไปพูดคุยและทำการศึกษาภาคสนามกับคนในพื้นที่ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่ส่วนใหญ่จะทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ไปพบกับสภาพและปัญหาที่แท้จริง นอกจากจะได้ผลงานวิทยานิพนธ์แล้วยังเป็นกระบวนการสร้างบุคลากรที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญให้กับประเทศต่อไปอีกด้วย

ดร.นพดล กิตนะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
       “การดำเนินงานในระยะเวลา 2ปีที่เหลือ ส่วนหนึ่งจะเป็นการเก็บงานให้ได้ครบตามที่วางเป้าหมายไว้ บางโครงการที่มีศักยภาพสูงก็จะมีการพัฒนาต่อยอด หรือขยายขนาดของโครงการ รวมทั้งจะมีการพิจารณาถึงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากมีหลายภาคส่วนที่ให้ความสนใจ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการผลิตกระดาษจากส่วนต่างๆของข้าวโพด ซึ่งมีงานหัตถกรรมหลายชนิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และได้รับความสนใจจากหลายกลุ่มเกษตรกร หลายๆโครงการก็จะเริ่มนำองค์ความรู้ลงไปสู่ชุมชน เช่น โครงการผลิตไบโอดีเซล” ดร.นพดล เสริม
       
       ดร.นพดล กล่าวทิ้งท้ายว่า มีความเป็นไปได้ที่โครงการฯ ในระยะถัดไปจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ แต่ทั้งนี้ โครงการเหล่านี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่เมื่อทำสำเร็จในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้ว จะนำไปใช้ต่อในพื้นที่อื่นได้ทันที เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีการสั่งสมภูมิปัญญาและลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่จำเพาะเจาะจงจริงๆ

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 119.46.131.228
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000013791

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:66F0C * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com