home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000209

หัวข้อประกาศ : มทร.ธัญบุรีโชว์แผ่นดูดซับเสียงใยมะพร้าว รักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด :           
นศ. วิศวะฯ มทร.ธัญบุรี ไอเดียบรรเจิดคิดค้นแผ่นดูดซับเสียงภายในรถยนต์จากใยมะพร้าว โดยนำใยมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตได้เป็นผลสำเร็จ ลดอันตรายจากสารระเหยจำพวกพลาสติกไซเซอร์(Plasticizer) และเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใยมะพร้าว นำมาผลิตแผ่นดูดซับเสียงทดแทนพีวีซี
       

       "แผ่นดูดซับเสียงภายในรถยนต์" เป็นผลงานของ อรุณ ภูกริ่งศรี, วิชยุตม์ อัศวพาคุณ และนงเยาว์ เขื่อนเพ็ชร นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มองเห็นประโยชน์จากใยมะพร้าวว่ามีราคาที่ถูกและสามารถดูดซับเสียงได้ดี โดยปกติวัสดุที่ใช้ในการดูดซับเสียงฯผลิตจากพลาสติกพีวีซี แต่เมื่อพลาสติกพีวีซีได้รับความร้อนจะเกิดการระเหยสารเติมแต่งพวกพลาสติกไซเซอร์ออกมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จากผลกระทบนี้ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้ ค้นคว้าวิจัยหาวัสดุทดแทนพีวีซี ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าแต่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
       
       เจ้าของผลงานทั้ง 3 กล่าวว่า นอกจากพีวีซีจะเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ในกระบวนการผลิตแผ่นดูดซับเสียงที่ทำจากพีวีซีมีการใส่สารเติมแต่งพวก Dioctyl phthalate หรือ DOP ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต รวมไปถึงผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานด้วย เมื่อพีวีซีได้รับความร้อนหรือรังสีอัลตร้าไวโอเลตเกิดการสลายตัวทางเคมี ทำให้เกิดการระเหยของสารพิษพวกกรดไฮโดรคลอริก และสารพลาสติกไซเซอร์
       
       "จากผลกระทบดังกล่าวทำให้เราคิดหาวัสดุมาทดแทนการใช้พีวีซี โดยคำนึงถึงการนำไปใช้งานเป็นวัสดุดูดซับเสียงที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เราก็เลือกและค้นคว้าว่าวัสดุที่จะมาผลิตผลิตแผ่นดูดซับนี้ ซึ่งก็เป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ที่เรานำมาสร้างให้มันเกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง และยังนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์ได้ ซึ่งวัสดุที่ค้นหาและผ่านการค้นคว้าวิจัยจนประสบผลสำเร็จก็คือ ใยมะพร้าวนั่นเอง"

ลักษณะของแผ่นดูดซับเสียงที่ผลิตออกมา
       จากการทดลองนำเอาใยมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตแผ่นดูดความร้อนนั้น ผลการทดสอบสัมประสิทธ์การดูดซับเสียง พบว่าอัตราการดูดซับเสียงมีค่าเท่ากับพลาสติกพีวีซีที่ช่วงความถี่ 5,000 เฮิร์ต ซึ่งสามารถดูดซับเสียงได้เทียบเท่ากับพีวีซี เนื่องจากเส้นใยมะพร้าวมีลักษณะเป็นรูพรุนที่เป็นเซลล์เปิดอยู่ภายในเส้นใย เมื่อคลื่นเสียงตกกระทบที่ผิวของวัสดุจะเกิดการดูดกลืนผ่านเข้าไปตามช่องว่างรูพรุนของเส้นใย และเกิดการสลายพลังงานเสียงให้เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานความร้อน ส่งผลให้เสียงที่ส่งผ่านใยมะพร้าวออกมานั้นเบาลง
       
       "จุดเด่นของการใช้ใยมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตแผ่นดูดเสียง คือ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถลดการปล่อย กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ (HCl) ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีการระเหยของสารเติมแต่ง(Additive) พวก Dioctyl phthalate หรือ DOP ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกับพีวีซี"
       
       นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังย้ำว่า ใยมะพร้าวมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุที่ผลิตจากพีวีซี ทำให้ลดการใช้พลังงานในการขับขี่รถยนต์ลงได้ และสามารถดัดโค้งเป็นรูปร่างต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย วัสดุนี้ยังสามารถนำไปผลิตที่นอน เบาะรถยนต์และเบาะนั่งโซฟา พรมเช็ดเท้าได้อีกด้วย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 119.46.131.228
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000018295

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:132CB * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com