home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000214

หัวข้อประกาศ : “แคปซูลย่อส่วน”อีกขั้นของเทคโนโลยีนาโนจาก นักวิจัย ม.แม่โจ้
รายละเอียด :           
นักวิจัยหญิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนออีกพัฒนาการไปอีกขั้นของนาโนเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน “แคปซูลย่อส่วน” หรือไมโครแคปซูล เพิ่มคุณสมบัติด้านกันเชื้อราและแบคทีเรีย สามารถนำไปใช้ในแวดวงผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้
       
       ผศ.ดร. อรุณี คงดี นักวิจัยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้คิดค้นผลงานวิจัย "แคปซูลย่อส่วน" กล่าวว่า แคปซูลเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่บรรจุสารไว้ได้ภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปอยู่ในรูปของแคปซูลยา "ปัจจบุันแคปซูลสมัยใหม่ได้ถูกย่อส่วนลงด้วยกระบวนการเตรียมจากเทคนิคเอนแคปซูลเลชัน คือ การบรรจุสารออกฤทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของแข็ง ของเหลว และก๊าซ การพัฒนาขึ้นมาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันให้มีขนาดเล็กลงเป็นระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส และบรรจุสารได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตัวยารักษาโรค สารต้านยูวี วิตามิน กลิ่น รสชาติ สารต้านอนุมูลอิสระ แคปซูลแบบย่อส่วนจึงได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางด้านเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่มเพื่อเก็บรักษากลิ่น สี การป้องกันการถูกทำลาย การเกิดออกซิเดชันของสารที่ถูกบรรจุไว้ภายในเนื่องจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือบางครั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลดปล่อย"
       
       นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ด้านอื่น ได้แก่ กระดาษและสิ่งทอ เพราะการบรรจุสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ สารกันไฟ สารต้านยูวี น้ำหอม หรือถูกนำไปใช้ในทางการเกษตรเมื่อนำไปบรรจุยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช การออกแบบผนังของแคปซูลย่อส่วนให้มีรูพรุน หรือแคปซูลสามารถแตกได้เมื่อมีการกดทับ เสียดสี ทำให้สารที่บรรจุไว้ภายในแคปซูลจะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมา
       
       ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาไมโครแคปซูลและนาโนแคปซูลขึ้นเพื่อบรรจุสารต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางสิ่งทอ ผนังของแคปซูลสามารถทำได้จากทั้งพอลิเมอร์สังเคราะห์และพอลิเมอร์จากธรรมชาติ ภายในบรรจุสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีสมบัติไล่แมลงได้ด้วย ทำให้บริษัทสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีความสนใจที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ เพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษด้านการกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
       
       ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตไมโครแคปซูลยังสูง นักวิจัย ม. แม่โจ้ จึงเร่งพัฒนางานวิจัยเพื่อเปลี่ยนชนิดพอลิเมอร์ที่ใช้ทำผนังแคปซูลในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3 เดือน

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000026136

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:C6CD4 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com