home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000217

หัวข้อประกาศ : รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นทุนต่ำ ผลงานนศ.มทร.ธัญบุรี
รายละเอียด :           นศ. มทร.ธัญบุรี คิดค้นรถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบใหม่ ต้นทุนต่ำ ลดเวลาในการเก็บเกี่ยว สามารถทดแทนแรงงานคนได้มาก แก้ปัญหาการเก็บเกี่ยวแบบเผาไร่อ้อยซึ่งส่งผลให้อ้อยมีความหวานลดลง
       
       ปัจจุบันแรงงานในภาคเกษตรได้ย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้แรงงานทางด้านการเกษตรลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ถึงอย่างนั้นก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นวิธีการแก้ไข จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเข้าช่วย อย่างไรก็ตามเครื่องจักรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในภาคการเกษตรนั้นมีราคาแพงมาก เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกษตรกรรายย่อยที่มีทุนน้อยไม่สามารถนำเข้ามาใช้กับกิจการของตัวเองได้
       
       โดยเฉพาะชาวเกษตรกรไร่อ้อย ที่ยังต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก เหตุเพราะปัจจุบันอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากราคาที่สูงจึงเป็นตัวแปรที่ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยกันมากขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตอ้อยเพื่อป้อนสู่โรงงานน้ำตาลในปัจจุบันยังใช้แรงงานคนในการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว
       
       นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นายกฤตบุญ ชุ่มปก นางสาวจิระนันท์ นิมมานวโรดม และนางสาววรรณิษา โลมาธร จึงมีแนวคิดในการพัฒนารถเก็บเกี่ยวอ้อยให้มีต้นทุนในการผลิตต่ำขึ้น และสามารถทำได้จนประสบผลสำเร็จ
       
       กฤตบุญ ชุ่มปก ตัวแทนเจ้าของผลงาน เล่าว่า วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธีคือ ใช้แรงงานคน และใช้เครื่องจักร ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่า การเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแรงงาน(แบบเผาอ้อย)จะมีข้อดีคือง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนข้อเสีย คือ เปอร์เซ็นค่าความหวานลดลง ถูกตัดเปอร์เซ็นค่าความหวาน จากโรงงานและเสี่ยงต่อการลุกลามไปไร่ข้างเคียงหากเกษตรกรทำทางกั้นไฟไม่ดี
       
       "การเก็บเกี่ยวอ้อยแบบไม่เผาอ้อยมีข้อดีคือ ไม่ถูกตัดค่าความหวานจากโรงงาน และลดการระเหยของความชื้นในดิน ส่วนข้อเสียคือ ยากต่อการเก็บเกี่ยว และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วยังพบว่า การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน นั้นมีข้อเสียคือใช้เวลามากในการเก็บเกี่ยว ค่าจ้างแรงงานสูง (มัดละ 1 บาท อ้อย 13 ลำ/มัด) ทำให้ขาดแคลนแรงงาน และต้องมีงบประมาณสูง เพราะต้องจ่ายเงินล่วงหน้า"
       
       จิระนันท์ นิมมานวโรดม สมาชิกอีกคนกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้การเก็บเกี่ยวโดยการใช้แรงงานจะมีข้อจำกัดอยู่มาก แต่เมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่มีราคานำเข้าที่มีราคาแพง จึงยังไม่คุ้มกับการลงทุนของเกษตรกรอยู่ดี ดังนั้นรถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบจึงถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยต้นทุนที่ไม่สูง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว
       
       "รถเก็บเกี่ยวอ้อยต้นแบบประกอบด้วยชุดตัดยอดอ้อยที่ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก,ชุดสับท่อนอ้อย,ชุดตัดโคนอ้อย,ระบบลำเลียงต้นอ้อยชุดหน้าโดยโซ่ลำเลียงแบบยึดกับแผ่นยางหนีบอ้อย และระบบลำเลียงท่อนอ้อยชุดหลัง จากการทดสอบและประเมินผลพบว่า รถตัดอ้อยต้นแบบมีความเร็วในการทำงานเท่ากับ 3.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 20.87 ลิตรต่อเฮกเตอร์"
       
       อย่างไรก็ตาม เจ้าของผลงานทั้งสาม ยังเสริมว่า รถเก็บเกี่ยวอ้อยนี้เป็นเพียงรถต้นแบบ ดังนั้นในอนาคตพวกต้นได้ตั้งใจเอาไว้ว่า จะพัฒนาประสิทธิภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการของเกษตรกรต่อไป

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000027788

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:0BC24 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com