home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000220

หัวข้อประกาศ : นักวิชาการม.ศรีปทุม พัฒนา e-Learning เชื่อมต่อสู่ระบบสากล
รายละเอียด :           
นักวิชาการม.ศรีปทุม เป็นตัวแทนเข้าอบรม APEC e-Learning Training Program (AeLT) รุ่นที่1 คว้าทุนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในประเทศสมาชิกAPEC เข้าดูงานด้าน e - Learning ณ แดนโสม เพื่อพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาออนไลน์สู่นานาชาติ

APEC จัดตั้ง IACE เพื่อเป็นองค์กรกลางลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างประเทศ
       

       ในปัจจุบัน e-Learning หรือการศึกษาออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด หลายๆองค์กรและหน่วยงานทั่วโลกต่างก็สนใจที่จะใช้ e-Learning พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอบรม โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยต่างๆได้ใช้ระบบ e-Learning อย่างแพร่หลาย
       
       ประโยชน์ของe-Learning ไม่ได้มีเพียงการบริการการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายออนไลน์นี้สู่ระดับสากลได้อีกด้วย โดยวรสรวง ดวงจินดา รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Office of Online Education : OOE) เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้พัฒนาระบบ e-Learning ให้เหมาะกับคนไทยและสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายสากลได้
       
       วรสรวง เริ่มเล่าว่า การทำงานด้าน e-Learning นี้ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อพ.ศ.2540 ซึ่งขณะนั้นกำลังเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็ได้เพิ่มพูนความรู้มาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่าง 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจดีได้ก็คือการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้น APEC จึงได้จัดตั้ง The Institute of APCE Collaborative Education (IACE) ที่ Pusan National University เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นองค์กรกลางในการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกโดยการใช้ e-Learning
       
       รองผู้อำนวยการฯ เล่าต่อว่า IACE มีกิจกรรมในประเทศไทยมานานนับสิบปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เน้นการส่งเสริมกิจกรรมระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทำโครงการผ่านกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ รับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ารับคัดเลือกอบรม APEC e-Learning Training Program (AeLT) รุ่นที่1 มีทุนให้อาจารย์ประเทศสมาชิก APEC เพื่อไปอบรมที่เกาหลีประมาณ 10 วัน

วรสรวง ดวงจินดา รองผอ.สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ม.ศรีปทุม
       "ผมก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับทุนในรุ่นนี้ด้วย ครั้งนั้นนอกจากได้ความรู้แล้ว ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนๆชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ และยังได้ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ในปี 2550 ผมได้รับเชิญอย่างไม่เป็นทางการจาก IACE ให้เป็นผู้ประสานงานของเครือข่าย APEC Learning Community Builders (ALCoB) แห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่ประสานงานและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆของ APEC ซึ่งIACE มีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรียกว่า ALCoB internet Volunteers Conference (AIV) มาตลอด แต่ไม่เคยจัดที่อื่นนอกเหนือประเทศเกาหลีมาก่อนเลย ผมจึงนำมาเสนอกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมและจัดให้มีการดูงานที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทย มีชาวเกาหลีเดินทางมาร่วมงาน ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ รวมทั้งเจ้าของบริษัททำหุ่นยนต์ จนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ICT กับการเรียนการสอนในแบบ e-Learning และแบบ face - to - face "
       
       รองผู้อำนวยการฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า ในงานดังกล่าว ทางบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ในเกาหลีได้นำชุดประกอบหุ่นยนต์จริงกว่า 40 ตัวมาบริจาคอีกด้วย หลังจากนั้นกิจกรรมแบบนี้ก็เกิดขึ้นทุกๆปี ไม่ใช่แค่ระหว่างประเทศไทย - เกาหลีเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ความร่วมมือของประเทศอื่นๆอีก เช่น เกาหลี - เปรู เกาหลี - ซาฮา (รัสเซีย) ด้วย ซึ่งการเป็นผู้ประสานงานของ ALCoB - Thailand นั้น ทำให้มีโอกาสได้รู้จักบริษัทชั้นนำด้านการผลิตอุปกรณ์ไอทีและ e-Learning ของเกาหลี เช่น Korea Telecom, Credu, Samsung, Daewoo, Lecture Makers ฯลฯ และบริษัทเหล่านี้ก็มักจะนำนวัตกรรมด้าน e-Learning มาแนะนำให้ทราบอยู่เสมอ
       
       "ผมได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างประเทศหลายๆโครงการ จนเริ่มเป็นที่รู้จักและในที่สุดIACE จึงได้แต่งตั้งให้รับตำแหน่ง Coordinator อย่างเป็นทางการและมีพิธีมอบจดหมายแต่งตั้งในงานประชุมนานาชาติ The 8th International ALCoB-Conference ที่ Pusan National University ณ เมือง Busan, Korea ผมก็ได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตอาสาและความจริงใจทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่ดี เช่น การได้รับเชิญไปเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมคณบดีด้านไอทีของประเทศเม็กซิโก ซึ่งมี Keynote เพียง 2 คน คือ Keynoteจากสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เรามีสังคมกว้างมากขึ้น มีเครือข่ายทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักมากขึ้นในแวดวงการศึกษาของ APEC "

วรสรวง ดวงจินดา รับตำแหน่ง Coordinator อย่างเป็นทางการ
       นอกจากนี้วรสรวง บอกอีกว่า IACE ยังมีโครงการระหว่างประเทศเสมอๆ เมื่อทราบข่าวก็จะแบ่งปันต่อไปยังเครือข่ายที่มีให้ได้รับรู้โดยทั่วกัน และเมื่อมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทำให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพได้ง่ายขึ้น และเมื่อได้ทำงานที่สำนักการศึกษาออนไลน์เต็มตัว ทำให้มีโอกาสได้ใช้เครือข่ายที่มีอยู่มากขึ้น เช่น การดูแนวโน้มในตลาดว่าการพัฒนา e-Learning ของนานาชาติเขาเป็นอย่างไร เนื่องจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่อยู่ในวงการจริงๆ ทำให้ได้เห็นระบบการทำงานของเขาเพื่อนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาปรับปรุงของเราเองได้
       
       "ผมได้ร่วมสอนในหลักสูตรพิเศษเฉพาะกิจของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ e-Learning ซึ่งผมเป็นอาจารย์เพียงคนเดียวจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับเกียรติให้ร่วมสอน มีผู้เรียนมาจากหลากหลายอาชีพและนักพัฒนาe-Learning จากทั่วประเทศ ทำให้ผมเข้าใจการเรียนการสอนแบบe-Learning ยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านe-Learning ให้เหมาะสมกับชาวไทยมากขึ้น ผมหวังว่า การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งนี้จะช่วยให้ผมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ผ่านการใช้ระบบ e-Learning ที่เหมาะสมกับคนไทย โดยเฉพาะเมื่อประชาคมอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวในปี 2555 นี้ เราจะได้ไม่เสียเปรียบประเทศอื่นๆ อย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซีย ครับ" รองผู้อำนวยการฯกล่าวทิ้งท้าย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000030463

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:8650B * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com