home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000230

หัวข้อประกาศ : “เกมสาดน้ำสงกรานต์” ไอเดียเด็ด จากเด็กลาดกระบัง
รายละเอียด :           
เมื่อเทศกาลสงกรานต์เวียนมาถึง หลายคนมุ่งหน้ากลับบ้านไปทำบุญ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ รวมทั้งเตรียมสนุกสนานกับการเล่นสาดน้ำอย่างสร้างสรรค์ และหนึ่งในวิธีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์รูปแบบใหม่คือ สาดน้ำในโลกอินเทอร์เน็ต ผลงานไอเดียสร้างสรรค์ของเด็กไทยยุคใหม่ ที่ได้สร้างเกม “RTS” (Real Time Strategy) ที่ชื่อว่า “Songkran Festival: Splash Hour หรือเกมสาดน้ำสงกรานต์” โดยฝีมือของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       
       “เจษฎา เจริญกิจวรวุฒิ” รวมตัวกับเพื่อนอีก 2 คน คือ ชนินทร์ ธนาพรวิศาล , นวกานต์ ประเสริฐเจริญกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ เพื่อสร้างเกม RTS แนวใหม่ โดยมองว่าเกมประเภทนี้เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคือ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา แต่ควรลดความรุนแรงลง เกมที่พวกเขาสร้างขึ้น นอกจากให้ความสนุกสนาน ทำให้ผู้เล่นฝึกการวางแผน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาแล้ว ยังเป็นสื่อแนวใหม่ในการเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของไทย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยอีกด้วย

       เกมนี้ผู้เล่นสามารถสร้างทีมเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยการต่อสู้กับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกตัวละครได้ 4 ตัว จาก 6 ตัวเลือก ตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถแตกต่างกัน เช่น มีปืนฉีดน้ำ มีลูกโป่งน้ำเพื่อปาฝ่ายตรงข้าม มีไดร์เป่าผมไว้เป่าผู้เล่นให้แห้งหลังโดนฝ่ายตรงข้ามสาดน้ำ มีโทรศัพท์มือถือไว้เรียกเพื่อนๆ มาช่วยกันสาดน้ำ เป็นต้น ซึ่งผู้เล่นต้องวางแผนเลือกตัวละครให้ดี ต้องรู้ว่าจะใช้ตัวละครไหนเวลาใด ต้องอ่านคุณสมบัติของตัวละครให้ได้ เพื่อสาดน้ำฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันต้องวางแผนป้องกันการโจมตี และหาที่หลบที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกน้ำอีกด้วย
       
       เกมนี้นอกความสนุกสนานแล้ว ยังสอดแทรกประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ไทย และข้อมูลการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้ในเกมอีกด้วย ซึ่งจากแนวคิดการทำเกมที่น่าสนใจ รูปแบบเกมที่มีสีสันสวยงาม เทคนิคที่โดดเด่น และความพยายามในการสร้างเกมที่ยากออกมาได้สำเร็จ ทำให้เกมของพวกเขา ได้รับรางวัลชนะเลิศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา ในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (National Software Contest: NSC 2011) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เจษฎา บอกว่า อยากให้เกมนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เด็กไทยเห็นว่า ไม่ใช่แค่ต่างชาติที่สร้างเกม RTS ได้ แต่เด็กไทยก็มีความสามารถสร้างเกมแนวนี้ได้เช่นกัน
       
       จากคำถามว่าเกมนี้สร้างยากไหม เหล่านักศึกษาผู้เจ้าของไอเดียสร้างสรรค์ เผยว่า “ยากมาก” แต่ก็ไม่ยากเกินไป หากผู้สร้างเกมรู้จักวางแผนและการจัดการที่ดี
       
       “เราสร้างทีมขึ้นจากคนที่รักเกม และมีทักษะในการทำเกมมาก่อน แต่ละคนเก่งคนละด้าน เช่น ผมเองเก่งในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่วนเพื่อนๆ เก่งเรื่องโปรแกรม เมื่อทักษะพร้อมจึงเริ่มคิดค้นเกมที่อยากทำร่วมกัน ประเมินเวลาทำงาน คิดวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีมว่ามีความรู้พอหรือไม่ เมื่อคิดว่าทำได้ จึงช่วยกันหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ด สอบถามจากผู้รู้ และอาจารย์ที่ปรึกษา ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม เทคนิค วิธีการสร้างเกม พร้อมศึกษาเกมต้นแบบ และตัวอย่างที่น่าสนใจ เพื่อให้เกมสมบูรณ์แบบตามที่คิดไว้ หลังจากนั้นจึงจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจน แบ่งงานให้ตรงกับความถนัดของแต่ละคน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน แม้จะเจอปัญหาอุปสรรค แต่ก็ไม่ท้อ ต่างให้กำลังใจกันเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไป โดยได้รับคำแนะนำดีๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษา และพ่อ แม่ ทำให้ฝ่าฝันปัญหามาได้”

       ทุกคนจึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นธรรมดาที่การทำงานต้องหนัก เหนื่อย และเต็มไปด้วยปัญหา แต่ในความยากลำบากนั้น ก็แฝงไปด้วยคุณค่าและสิ่งที่น่าเรียนรู้ นอกจากความรู้ในการสร้างเกมแล้ว ยังได้เรียนรู้การวางแผนการทำงาน ฝึกทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา เมื่อกลับมาวิเคราะห์ตัวเองอีกครั้งจะพบว่า ตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีขึ้น เป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามาก การสร้างเกมได้หล่อหลอมลักษณะนิสัยดีๆ ให้เกิดขึ้น และทำให้มีแนวคิดดีๆ ในการทำงาน มองโลกกว้างขึ้น

       ด้าน “เจษฎา จงสุขวรากุล” หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มองว่า เกมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์
       
       “หลายคนอาจมองว่าเกมให้แค่ความสนุกอย่างเดียว แต่เกมนี้แตกต่างคือมีการนำเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมที่ดีของไทยมาใช้ในเกม ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยได้อีกทางหนึ่ง และนี่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยหลายคนๆ สร้างเกมที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อผู้เล่นต่อไป”
       
       สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมและสนใจอยากทดลองเล่นเกม สามารถชมตัวอย่างเกม และดาวโหลดเกมได้ที่ www.thaiware.com หรือศึกษารายละเอียดการเล่นเกมได้ที่ www.thailandyouthfestival.com

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000044994

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:D9FD3 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com