home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000233

หัวข้อประกาศ : "ระบบการวัด-กระจายข่าวสารจราจรฯ" ผลงานชิ้นเยี่ยมนิสิตมก.
รายละเอียด :           วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยียุค2011 นี้ก้าวล้ำไปมาก เห็นได้จากการใช้โปรแกรมมาช่วยในระบบการทำงานด้านต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การตรวจข้อสอบ การวิเคราห์ผลวิจัยหรือแม้แต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ก็ต้องใช้ซอฟท์แวร์มาช่วยประมวลผลทั้งนั้น รวมถึงซอฟท์แวร์ในการวัดและกระจายข่าวสารการจราจรผ่านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะชิ้นนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะช่วยลดความวุ่นวายทางจราจรในบ้านเราได้ดีทีเดียว
       
       ผลงานที่ว่า เป็นผลงานระดับแชมป์ของนิสิตม.เกษตรศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจรของส่วนรวมได้ โดยขึ้นแท่นรับรางวัลจากเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Nation Software Contest (NSC 2011) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)
       
       "นิว" วัชรินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เจ้าของรางวัลที่1 ซึ่งได้รับทุนการศึกษา 60,000 บาท และโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร เล่าว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่ชื่อว่า "ระบบการวัดและกระจายข่าวสารการจราจรผ่านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอค" โดยได้คิดค้นสร้างระบบเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะแบบแอดฮอค (Vehicular Ad hoc Network : VANET) ที่ทำให้ยานพาหนะบนท้องถนนสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือส่งข้อมูลสภาพการจราจรถึงกันได้เองอย่างรวดเร็ว
       
       "ก็จะส่งข้อมูลโดยใช้ระบบตรวจวัดซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่ติดอยู่กับตัวยานพาหนะใช้สำหรับ วัดและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจราจร อย่างเช่น ความหนาแน่นของยานพาหนะบนท้องถนน อัตราการไหลของการจราจรบนท้องถนน เป็นต้น จากนั้นระบบจะสร้างข้อมูลสภาพการจราจรและกระจายข้อมูลเหล่านั้นออกไปให้กับยานพาหนะคันอื่นทราบ แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของแผนที่กราฟิกหรือข้อความ"
       
       นิว เล่าอีกว่า เมื่อรถยนต์ของเราทราบข้อมูลการจราจรแล้ว ยังสามารถส่งข้อมูลต่อไปให้กับยานพาหนะคันอื่นได้ในรูปแบบมัลติฮ็อป (Multihop)คือการส่งข้อมูลจากคันหนึ่งไปยังรถอีกหลายๆคันได้ในเวลาเดียวกันได้ ประสิทธิภาพของระบบนี้ ผู้ขับขี่จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารสภาพการจราจรที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที และเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้เส้นทางเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งช่วยระบายรถจากช่องทางที่แออัดให้กระจายไปในเส้นทางอื่น ทำให้รถติดน้อยลงอีกด้วย
       
       "ผมมองว่าปัจจุบันนี้การแก้ไขปัญหาจราจรในบ้านเรายังไม่ดีเท่าที่ควร การรับข้อมูลทางจราจรยังไม่ทั่วถึง บางทีเปิดวิทยุฟังก็ไม่ได้พูดถึงการจราจรในที่ๆเราอยู่ หรือได้ข้อมูลน้อยมาก แต่การใช้ App ตัวนี้ผู้ใช้จะสามารถรับข้อมูลในบริเวณนั้นได้ทันที เราเป็นคนกำหนดได้เอง สมมติเราตั้งค่าไว้ที่ 5 กม. เราก็จะได้ข้อมูลจราจรใน 5 กม.รัศมีรอบตัว ถ้าไกลเกินกว่านี้ก็ไม่รับข้อมูล ข้อดีคือ ระบบนี้จะจำเพาะเจาะจงเฉพาะรัศมีที่เราอยู่ ไม่รับข้อมูลจากที่อื่นมารบกวน คือจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ใช้งานจริงๆ"
       
       นิวยังแสดงความเห็นถึงการใช้ซอฟท์แวร์นี้ในการแก้ปัญหาจราจรในบ้านเราว่า หากจะแก้ไขก็คงยาก แต่คิดว่าจะสามารถบรรเทาการจราจรที่ติดขัดให้น้อยลงไปได้ หากผู้ใช้รับข่าวสารมาแล้วรู้ล่วงหน้าว่าเส้นทางที่จะไปมีการติดขัด ก็อาจจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น จากที่รถจะติดเป็นเวลานานๆ ก็อาจจะคล่องตัวได้เร็วขึ้น เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้รถติดคือ คนขับไม่รู้ข้อมูลทางการจราจร
       
       "ตัวระบบที่คิดขึ้นจะเป็นระบบ Offline มีแผนที่ให้พร้อม ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เนต และใช้แอดฮอค (คล้ายๆกับบลูทูธ)ในการกระจายข่าวจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง ดังนั้นคนขับคันหนึ่งก็สามารถกระจายข่าวการจราจรไปยังคนขับคันอื่นๆบนท้องถนนเป็นทอดๆ ข้อมูลก็จะกระจายไปในบริเวณกว้าง รถทุกคันก็จะได้ข้อมูลที่รวดเร็วและเลี่ยงใช้เส้นทางที่มีรถติดได้ รวมระยะเวลที่ทำApp นี้ขึ้นมาประมาณ 4 เดือนครับ"
       
       นิวเสริมว่า ในอนาคตมองว่าซอฟท์แวร์ตัวนี้สามารถผลิตขายในท้องตลาดได้จริง แต่ต้องพัฒนาอีกหลายอย่างเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ต้องให้ข้อมูลทางการจราจรที่มากขึ้นและละเอียดขึ้น ถ้าอยากให้มีบริการที่ดีขึ้นก็อาจจะอิงกับเซิร์ฟเวอร์ของเว็ปที่ให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ เป็นต้น คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาและผลิตออกมาใช้ได้จริงในอีก 2-3 ปี แต่ทั้งนี้ต้องได้รับทุนในการวิจัย และมีการพัฒนาตัวระบบอย่างจริงจัง เพราะตัวนี้ยังเป็นเพียงต้นแบบที่คิดค้นขึ้นมา หรือสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆก็ได้
       
       นอกจากนี้ นิสิต มก. ยังสามารถคว้ารางวัลอื่นๆพ่วงท้ายมาอีกเพียบ ได้แก่ รางวัลที่ 2 ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ จากผลงาน สปี๊คอัพ-ระบบถ่ายทอดการสื่อสารอัตโนมัติ(Automatic Telecommunication Relay Service) รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง จากผลงานออกแบบเกมส์ ที่ชื่อว่า กะทิข้น หรือ Theory Of Everything และรางวัลชมเชยประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จากผลงาน เกมส์ฟิสิกส์ทะลุอวกาศ

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000043349

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:BAEDB * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com