home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000247

หัวข้อประกาศ : นักวิชาการสาขาวิศวะฯแจ๋ว! ผลิตไบโอดีเซลจากพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียด :           โดยทั่วไปแล้ว การนำเอาน้ำมันที่ใช้แล้วจากบ้านเรือนมาผลิตเป็นไบโอดีเซลนับว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่งเนื่องจากเป็นการนำเอาน้ำมันที่เหลือทิ้งและดูไร้ค่านำกลับมาทำให้ก่อเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าอย่างมหาศาล และด้วยความที่ยุคนี้เราต้องแสวงหาพลังงานทางเลือกกันมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นเครื่องผลิตไบโอดีเซลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมา
       
       นอกจากจะเป็นการนำเอาน้ำมันจากบ้านเรือนที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์และเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้ว นั่นก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าใดนัก เพราะอย่างไรก็ตามในกรรมวิธีผลิตไบโอดีเซลก็ยังต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าอยู่ดี จึงนำมาซึ่งแนวคิดและการวิจัยที่ตามมาและเป็นผลสำเร็จในปัจจุบัน นั้นก็คือการผลิตไบโอดีเซลโดยได้พลังงานแสงอาทิตย์ ผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
       
       รศ. อนุตร จำลองกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า โดยทั่วไป ในการผลิตไบโอดีเซลคร่าวๆนั้น ทำได้โดยนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาพักให้ตกตะกอนและกรองเอาตะกอนออก จากนั้นนำไปให้ความร้อนเพื่อให้น้ำแยกตัวออกจากน้ำมัน เพื่อให้น้ำมันที่นำไปผลิตมีน้ำและสิ่งสกปรกเจือปนให้น้อยที่สุด จากนั้นนำน้ำมันที่ได้มาผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยกรด และแอลกอฮอล์ เพื่อปรับสภาพน้ำมันให้มีคุณสมบัติคงที่
       
       "หลังจากนั้น ก็นำมากระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ และด่าง ที่อุณหภูมิ 55 องศา เซลเซียส เมื่อพักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง จะเกิดการแยกตัวเป็นน้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรีน จากนั้นแยกเอาน้ำมันไบโอดีเซลไปผ่านกระบวนการล้างอย่างน้อย 3-4 ครั้ง โดยครั้งแรกต้องเป็นน้ำที่มีการเติมกรดอ่อน เพื่อปรับสภาพน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้ให้มีค่าความเป็นกลาง (pH=7) แล้วนำน้ำมันไปอุ่นเพื่อไล่น้ำออกจากน้ำมัน จะได้น้ำมันไบโอดีเซลที่ใส"
       
       รศ. อนุตร กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งก็คือฮีทเตอร์ เพื่อเพิ่มความร้อนในกระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในส่วนนี้เองได้มีการคิดเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า โดยได้ออกแบบแผ่นรับรังสี "แบบแผ่นเรียบ" มาใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนแทนการใช้ไฟฟ้า โดยควบคุมความร้อนได้ถึง 60 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณภูมิที่พอเหมาะสม จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นตอนอื่นๆต่อไป
       
       "สำหรับไบโอดีเซลที่ได้ ถือว่ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับไบโอดีเซลที่ผลิตด้วยวิธีการทั่วๆไป แต่ส่วนที่น่าภูมิใจและสามารถพูดได้เต็มปากคือ ไบโอดีเซลที่ได้มาโดยกระบวนการดังกล่าวนี้ เป็นไบโอดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง กล่าวคือ อนุรักษ์ตั้งแต่ต้นทางการผลิต คือ ที่ใช้วัตถุดับที่เป็นน้ำมันเหลือใช้ และกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแต่อย่างใด"

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000075184

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:313CC * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com