home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000248

หัวข้อประกาศ : มทร.ธัญบุรีเผยผลงานวิจัย"เส้นใยแมงมุม"เพื่องานสิ่งทอ
รายละเอียด :           
ศึกษาความเป็นไปได้ของใยแมงมุมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ภาพจากอินเตอร์เนต)
       

       ธรรมชาติมีความมหัศจรรย์หลายอย่างให้ได้เรียนรู้ อย่างเส้นใยบางๆที่แทบจะมองไม่เห็นของแมงมุม แถมมีความแข็งแรงจนสามารถดักจับแมลงต่างๆได้โดยที่เส้นใยไม่ขาด แสดงให้เห็นว่า เส้นใยเล็กๆที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์กว่า 10 เท่าเหล่านี้ มีความน่าสนใจ และด้วยความมหัศจรรย์นี้เองที่ทำให้ นักวิจัยหันมาศึกษาคุณสมบัติใยแมงมุมกับความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในงานสิ่งทอ
       
       อ.สมนึก สังข์หนู และ อ.ปิยนุช จริงจิตร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักวิชาการจากสถาบันอีกแห่งหนึ่งที่ให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับความมหัศจรรย์นี้ โดยผู้วิจัยได้เปิดเผยถึงโครงการที่น่าสนใจนี้ว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติและลักษณะทางกายภาพของใยแมงมุมพันธุ์ Nephila โดยได้เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งในการเก็บ จะเก็บจาก 2 แหล่งคือ การดึงเส้นใยจากตัวแมงมุมโดยตรง และการเก็บเส้นใยที่แมงมุมถักใยดักแมลงอยู่แล้วตามธรรมชาติ
       
       "เส้นใยทั้ง 2 แหล่งเป็นเส้นใยชนิดที่เรียกว่า Dragline ซึ่งเส้นใยชนิด Dragline เป็นเส้นใยที่แมงมุมใช้ปล่อยตัวจากที่สูงและใช้เป็นใยวงนอกสุดกับเป็นเส้นใยโครงที่แผ่จากจุดศูนย์กลางใยในการดักจับเหยื่อ ซึ่งเป็นเส้นใยประเภทที่มีความแข็งแรงมาก โดยทีมวิจัยได้ทำการทดสอบ RTIR, DSC และ TGA กล่าวคือ เป็นการทดสอบดูภาพตัดขวาง ทดสอบดูภาพตัดตามยาว ทดสอบการไหม้ เบอร์ของเส้นใย และทดสอบการทนแรงดึง"
       
       นักวิจัย กล่าวอีกว่า จากการทดสอบคุณสมบัติดังกล่าว พบว่า เส้นใยแมงมุมมีส่วนประกอบหลักเป็น Spider Fibroin และยังไม่หลอมละลายด้วยความร้อนอีกด้วย ส่วนลักษณะภาพตัดขวางของเส้นใยแมงมุมสัมพันธ์ Nephila เป็นวงกลม และภาพตามยาวเป็นทรงกระบอกผิวเรียบ เส้นใยมีสีเหลือง โปร่งแสง เมื่อนำมาเบอร์เส้นใยที่ดึงจากตัวแมงมุมมาวัดค่าในระบบเท็กซ์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.42 tex(3.78 Denier) ส่วนเบอร์ของเส้นใยที่เก็บจากตาข่ายในระบบเท็กซ์มีค่าเฉลี่ย 0.81 Tex(7.29 Denier) และเส้นใยที่ดึงจากตัวแมงมุมมีค่า Tenacity เท่ากับ 18.80 cN/tex มีการยืดตัวเฉลี่ยที่จุดขาดร้อยละ 18.2 ในขณะที่เส้นใยที่เก็บจากตาข่าย มีค่า Tenacity เท่ากับ 10.15 cN/tex มีการยืดตัวเฉลี่ยที่จุดขาดร้อยละ 35.19

ใยแมงมุมตามธรรมชาติ
       "ส่วนเรื่องขนาดความโตของเส้นใย พบว่าเส้นใยที่ดึงจากตัวแมงมุมมีขนาดประมาณ 4.66-5.00 ไมครอน ส่วนเส้นใยที่เก็บจากตาข่ายมีขนาดประมาณ 7.99-10.00ไมครอน ในการทดสอบการเผาไหม้ เราพบว่า เมื่อจ่อเส้นใยใกล้เปลวไฟ เส้นใยจะม้วนหนีเปลวไฟ แต่เมื่อเผาไฟ เส้นใยโดนเผาไหม้ทันทีมีควันสีขาวและเมื่อนำออกมาจากเปลวไฟที่ติดก็จะดับลงไปเอง กลิ่นไหม้คล้ายๆขนนกไหม้ไฟ ขี้เถ้าเป็นเม็ดสีดำ เปราะป่นเป็นผงได้"
       
       อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าเส้นใยแมงมุมจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรง และเอื้อต่อการนำไปใช้ในวงการสิ่งทอ แต่ความเป็นไปได้ที่จะนำเอาเส้นใยแมงมุมมาพัฒนามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาจจะมีปัญหาในการหาเส้นใยธรรมชาติของแมงมุม เพราะ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงแมงมุมขึ้นมาเองได้ แต่ผลงานวิจัยดังกล่าวก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาเส้นใยชนิดอื่นที่จะมาทดแทนเส้นใยแมงมุมต่อไป
       
       "ตอนนี้ก็มีบ้างแล้ว มีการผลิตขึ้นมาเป็นลักษณะของเส้นใยแมงมุมสังเคราะห์ ที่หน่วยงานกองทัพสหรัฐอเมริกา คือ US Army Soldier Biological Command(SBCCOM) ร่วมกับ Nexia Biotechnologies Inc. เป็นผู้พัฒนาเทคนิคในการปั่นเส้นใยแมงมุมขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และส่วนตัวก็หวังอย่างยิ่งว่า ในประเทศไทยจะมีการพัฒนาและผลิตเส้นใยที่สามารถเทียบเคียงใยแมงมุมขึ้นมาใช้ได้เองบ้าง"

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000075725

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:F6F21 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com