home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000250

หัวข้อประกาศ : "E-Office" ลดการใช้กระดาษ ผลงานสุดแจ๋วคณะวิทย์ฯ ม.บูรพา
รายละเอียด :           มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มุ่งพัฒนาระบบ IT โดยทดลองนำซอฟต์แวร์ E-Office มาใช้กับระบบบริหารจัดการ โดยเริ่มใช้กับหน่วยงานภายนอกอย่าง อบต.ท่าเกษม หวังให้เป็น อบต.ต้นแบบ เพื่อขยายการใช้งานไปถึงระดับจังหวัดเป็นการช่วยพัฒนาระบบ IT ของประเทศตามแผนแม่บทสารสนเทศฯ ฉบับที่ 2
       
       นายเสรี ชิโนดม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ม.บูรพา เปิดเผยถึงโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบโปรแกรมสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source ซึ่งเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ล่าสุดมีแนวคิดที่จะนำ E-Office มาใช้ในการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งได้เริ่มนำมาติดตั้งระบบให้กับอบต.ท่าเกษม เป็นแห่งแรก เพื่อให้เป็นหน่วยงานราชการต้นแบบในจ.สระแก้ว
       
       "เบื้องต้น ทางอบต.ท่าเกษมได้ใช้E-Office นี้ในการเก็บข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็นส่วนระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีการบันทึกประวัติบุคลากร เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการทำงาน การย้าย การเลื่อนขั้น การทำผิดวินัย ฯลฯ และส่วนที่สอง คือ ใช้ E-Office ในระบบการจองห้องประชุม ซึ่งจะระบุอาคารและห้องที่จอง รวมถึงอุปกรณ์ สถานะการจอง เป็นต้น เหล่านี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ ลดการใช้พื้นที่ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว"
       
       คณบดีฯ กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตม.บูรพา จะเข้าไปฝึกอบรมการใช้ E-Office ให้กับเจ้าหน้าที่อบต.ท่าเกษม และจะทำหน้าที่ Application Service Provider หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ หากสามารถพัฒนา E-Office ให้กับอบต.ท่าเกษมได้สมบูรณ์แล้ว มองว่าจะขยายระบบนี้ไปยังอบต.อื่นๆในสระแก้วด้วย
       
       "ตอนนี้เราพยายามหาอาจารย์ที่จะไปเทรนให้กับเจ้าหน้าที่ของอบต. อยู่ ซึ่งมีความขัดข้องเล็กน้อย เนื่องจากเราขาดอาจารย์ที่จะไปอบรมให้เจ้าหน้าที่ เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ติดภารกิจการสอนนักศึกษาอยู่ ตรงนี้เราก็พยายามแก้ไขปัญหากันอยู่ คาดว่าภายใน 2 ปีข้างหน้า ก็น่าจะมีความสมบูรณ์พร้อม"
       
       ด้าน อาจารย์กิติศักดิ์ อ่อนเอื้อน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวในฐานะผู้ดูแลระบบ E-Office ว่า ทางคณะฯอยากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานราชการได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source เพราะจะช่วยลดทรัพยากรกระดาษลงไปได้มาก ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะพัฒนาไปสู่ Green IT Green University โครงการตรงนี้เหมือนเป็นก้าวแรกที่เริ่มลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
       
       "ในส่วนของ อบต.ท่าเกษมนั้น ได้นำระบบนี้ไปใช้ในเรื่องของการจองห้องประชุมเป็นหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาเอกสารที่เป็นกระดาษในการจองสูญหาย ซึ่งนอกจากใช้จองห้องแล้ว ในการบันทึกประวัติบุคลากรต่างๆก็ได้นำไปใช้ด้วย ตรงนี้หน่วยงานสามารถบันทึกได้ทั้งประวัติการศึกษา เงินเดือน ตำแหน่งต่างๆ ได้ง่าย เมื่อจะดึงข้อมูลมาใช้ก็ดึงมาได้ง่ายและสะดวก" อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000083561

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:7D4CB * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com