home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000253

หัวข้อประกาศ : มข. ค้นพบ 18 พืชพันธุ์ชนิดใหม่ของโลก
รายละเอียด :           
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มอนุกรมวิธานพืช ตามโครงการวิจัยพันธุ์พฤกษชาติของประเทศไทย โดย ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย หัวหน้าคณะวิจัย ได้แถลงผลการค้นพบพืชพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีการกำหนดชื่อในอนุกรมวิธานพืชไทย

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้นพบพืชพันธุ์ใหม 18 ชนิด
       

ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย
       ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย กล่าวว่า ได้ทำการศึกษาพืชจำนวน 18 ขนิดในกลุ่มที่แตกต่างซึ่งมีลักษณะเฉพาะและเชื่อว่าคือพืชชนิดใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อนได้แก่ สกุลพริกไทย3 ชนิด สกุลผักกระสัง 5 ชนิด สกุลช่อฟ้า 1 ชนิด สกุลปีกไก่ดำ 1 ชนิด สกุลหญ้าบัว 4 ชนิด และ สกุลมะยมหนาม 4 ชนิด แต่ทั้งนี้ยังต้องใช้เวลาอีกระยะในการศึกษารายละเอียดเพื่อการกำหนดลักษณะที่ชัดเจน ตลอดจนการอ้างอิงที่ถูกต้องทางวิชาการ
       
       "เป้าหมายสำคัญของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อให้เราสามารถรู้ได้ว่าพันธุ์พืชใดเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ ที่เราควรรู้ ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของพืช หรือมีชนิดเพิ่มเติมขึ้นมา จะทำให้เราเข้าใจถึงที่มาของสกุลพืชต่างๆ อีกทั้งการศึกษาในเชิงคุณประโยชน์จากพืชนั้นๆ"
       
       ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย กล่าวอีกว่า พืชที่ค้นพบเป็นพืชอายุสั้นและจะตายลงในฤดูแล้ง เป็นข้อจำกัดในการหาตัวอย่างมาศึกษาจึงได้เพาะเลี้ยงไว้ในเรือนเพาะชำ ส่วนประโยชน์หรือสรรพคุณของพืชนั้นยังไม่ได้มีการวิจัย แต่ดูจากกลุ่มของพืชหลายชนิดที่ค้นพบเคยมีการศึกษาและนำมาใช้เป็นยารักษาโรคแล้ว เช่น ต้นลูกใต้ไปในกลุ่มมะยมหนามที่มีสรรพคุณลดความดันโลหิต ซึ่งผู้ค้นพบประกอบด้วยคณะนักวิจัย นำโดย ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย นายจิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ นายพงษ์ศักดิ์ พลเสนา ดร. ปิยะเกษตร สุข นายเฉลิมพล สุวรรณภักดี สถานที่พบกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆได้แก่ จังหวัด สกลนคร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เชื่อว่าในอนาคตถ้ามีนักวิจัยด้านเคมีมาทำการศึกษาต่อยอดก็จะได้คำตอบในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

       

       

       ในเรื่องของการประกาศการค้นพบและการตั้งชื่อพืชพันธุ์ใหม่นั้น ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย ได้ชี้แจงว่า ขั้นตอนในการประกาศถึงการค้นพบนั้นเมื่อยืนยันถึงรายละเอียดการค้นพบแล้วต้องนำไปตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับทางวิชาการ โดยมีการบรรยายด้วยภาษาลาติน โดยไม่ต้องดำเนินการด้านการจดสิทธิบัตรเช่นผลงานค้นคว้า "การตั้งชื่อนั้นมีหลักเกณฑ์สากล โดยอ้างอิงสถานที่ที่พบ ลักษณะของพืช หรือให้เกียรติบุคคลซึ่งควรเป็นวงการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และยังต้องคำนึงถึงหลักการทางภาษาลาตินที่ต้องบ่งบอกเพศ อีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป"

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000085133

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:C15BA * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com