home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000255

หัวข้อประกาศ : แผงโซล่าเซลจาก "ขยะ" ฝีมือนักวิจัย มทร.ธัญบุรี
รายละเอียด :           พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานทดแทนที่ หลายๆคนรู้จักกันดี และในขณะที่โลกพลังงานจากเชื้อเพลิงกำลังเริ่มลด พลังงานแสงอาทิตย์จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ด้วยเพราะ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังที่ไม่มีวันหมด เมื่อนำมาใช้ก็ไม่ได้ก่อผลต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ หรือจะเรียกว่าพลังงานสะอาดก็ว่าได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่า พลังงานจากแสงอาทิตย์จะมีประโยชน์ อย่างมหาศาล หากแต่ก็ก็ยังอยู่ในแวดวงที่จำกัด เหตุก็เพราะ หนึ่ง เราไม่สามารถนำเอาแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานได้ทันที จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ และอุปกรณ์ ที่เรียกว่าโซล่าเซลที่จะทำหน้าที่รับเอาแสงอาทิตย์แล้วมาเปลี่ยนค่าเป็นพลังงานไฟฟ้าเสียก่อน ข้อจำกัดข้อที่สองคือ แผงโซล่าเซล ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ประชาชนที่มีกำลังซื้อน้อยไม่สามารถซื้อหามาใช้ได้อย่างกว้างขวาง
       
       ทั้งนี้ นักวิจัยในประเทศเองก็ได้ตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้เช่นกัน จึงได้มีความพยายามที่จะคิดค้น และประดิษฐ์ แผงรับรังสีจากแสงอาทิตย์(โซล่าเซล) ที่มีราคาต้นทุนถูกลง โดย ดร.สถาพร ทองวิค จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็เป็นนักวิจัยอีกผู้หนึ่งที่ทำได้สำเร็จ ความสำเร็จนี้ไม่ใช่แค่การผลิตแผงรับรังสีที่มีต้อนทุนต่ำเท่านั้น หากแต่ แผ่นรับรังสีที่ คิดค้นได้สำเร็จนั้น ยังผลิตมาจากเศษขยะอีกด้วย
       
       "ในการทดสอบ เราได้ใช้ขยะอย่าง กระป๋องนมข้น กระป๋องอลูมิเนียม ยาง และสังกะสี มาสร้างเป็นแผ่นรับรังสีจากดวงอาทิตย์และทำการทดสอบ และศึกษาข้อมูล ส่วนในกระบวนการทดสอบ เราได้นำ ขยะเหลือใช้ทั้ง 4 ชนิดมาทดสอบกับระบบการไหลของน้ำ 1,1.5 และ 2 ลิตรต่อนาทีตามลำดับเพื่อนำไปวิเคราะห์ จากนั้นก็นำไปเปรียบเทียบกับแผงรับแสงอาทิตย์และสรุปผล โดยพบว่า แผงรับรังสีอาทิตย์ที่อัตราการไหล 1,1.5,2 ลิตรต่อนาทีพบว่า ที่อัตราการไหล 1.5 ลิตรต่อนาที และกระป๋องอลูมิเนียมเป็นตัวรับรังสีอาทิตย์ มีประสิทธิภาพรวมสูงสุด โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 94.13 รองลงมาที่อัตราการไหล 1ลิตรต่อนาทีมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 82.43 และที่อัตราการไหล 2 ลิตรต่อนาทีมีประสิทธิภาพต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ 77.61"
       
       อย่างไรก็ดี ดร.สถาพรยังบอกอีกว่าประเทศไทยเป็นประเทศ ที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เนื่องจากได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงเกือบตลอดทั้งปี จึงมีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี โดยพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์มีค่าประมาณ 17 MJ/m2-day การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของพลังงานความร้อน ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และถ้าประกอบกับ การนำเอาเศษขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ โอกาสที่ประชาชนจะมีโอกาสได้ใช่พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างทั่วถึงเพราะมีต้นทุนที่ต่ำลง ทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดขยะได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000087322

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:0436B * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com