home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000265

หัวข้อประกาศ : สัตวศาสตร์ฯ แม่โจ้ มอบโรงเรือนสู่ศูนย์วิชาชีพ
รายละเอียด :           
ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการฯ และที่ปรึกษาโครงการฯ
       

       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และบ่อแก๊สชีวภาพ ให้ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดภาคเหนือ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับผู้พิการทางสายตา พร้อมส่งมอบวันที่ 20 สิงหาคม 2554 นี้
       
       นางสาวสุทธิพร ใบสุขันธ์ ประชาสัมพันธ์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ชมรมสัตว์ปีกแม่โจ้ และ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และบ่อแก๊สชีวภาพ ช่วยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับผู้พิการทางสายตา พร้อมส่งมอบวันที่ 20 สิงหาคม 2554 นี้ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดภาคเหนือ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       

คณะสัตวศาสตร์ ม.แม่โจ้ (ภาพจาก www.mju.ac.th/mju2010/)
       ด้านอาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยร่วมกับศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง โรงเรือนเลี้ยงสุกร โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ และบ่อแก๊สชีวภาพ ซึ่งทางศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดขาดแคลนอยู่ เป็นการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้กับผู้พิการทางสายตา
       
       "ทางแม่โจ้ ได้เข้าไปช่วยปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่และบำบัดมูลจากสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นการฝึกทักษะทางวิชาชีพ และสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาชมรมสัตว์ปีกแม่โจ้ จำนวน 56 คน เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักเรียนจากศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ จำนวน 42 คน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และพร้อมจะส่งมอบให้กับศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดภาคเหนือต่อไป"
       
       โครงการครั้งนี้จะมีพิธีเปิดและส่งมอบโรงเรือนในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดภาคเหนือเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดภาคเหนือ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr,IC
IP Address : 203.195.108.42
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000103580

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:09B6C * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com