home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000269

หัวข้อประกาศ : "หุ่นยนต์ผ่าตัด" เทคโนโลยีล่าสุดเครื่องแรกในไทย
รายละเอียด :           
หุ่นยนต์ผ่าตัด ขอบคุณภาพจากจุฬาฯ
       

       Robotic Surgery หรือ หุ่นยนต์ผ่าตัด เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดและมีคุณภาพสูงที่สุด มีในไทยเป็นเครื่องแรก ในการนี้ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ร่วมแถลงข่าว "หุ่นยนต์ ผ่าตัด" ( Robotic Surgery ) เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด" เครื่องแรก ในประเทศไทย" ซึ่งมีสมรรถนะสูงสุดในปัจจุบัน
       
       ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า "หุ่นยนต์ผ่าตัด" ( Robotic Surgery ) เครื่องนี้ นับเป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สามารถให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถนำมาใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยหลายระบบ ได้แก่ ด้าน "ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ" ด้าน "ศัลยกรรมทั่วไป" ด้าน "ศัลยกรรมระบบลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก" และด้าน "สูตินรีเวช"
       
       "ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะจัดกิจกรรมพิเศษ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ "หุ่นยนต์ผ่าตัด" 84 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 และจัดโครงการประชุมวิชาการการใช้ "หุ่นยนต์ผ่าตัด" ในเดือนสิงหาคม 2554"

คณะผู้บริหารคณะแพทย์ จุฬาฯ ขอบคุณภาพจากจุฬาฯ
       คณบดีฯ กล่าวต่อไปว่า การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์นั้นได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ โดยในระยะแรกๆของการศึกษาทดลอง ได้มีการผ่าตัดโดยการบังคับหุ่นยนต์ข้ามทวีป (Tele Robotic) ซึ่งประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาครั้งนั้นด้วย โดยการดำเนินงานผ่าน "หน่วยศัลยศาสตร์ ระบบปัสสาวะ" ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ John Hopkins Medical School ในปี 2540 ด้วยการดำเนินการโดยสั่งการผ่าตัดระยะไกลข้ามทวีป ระหว่างอเมริกา และประเทศไทย แต่หุ่นยนต์ผ่าตัดในช่วงแรกของการพัฒนานั้นใช้ระบบเสียงในการสั่งการยังมีข้อจำกัดอยู่ที่การจดจำเสียงของศัลยแพทย์
       
       "การผ่าตัดที่มีหุ่นยนต์ช่วย ทำให้การผ่าตัดสะดวดและรวดเร็วยิ่งขึ้น หุ่นยนต์ผ่าตัด (Robotic Surgery) ในรุ่นแรกๆนั้น จะมีเพียงแค่แขนกลบังคับกล้อง เพื่อช่วยการมองเห็นในการผ่าตัด รุ่นต่อมาจะมีทั้งแขนกล้องและแขนที่ทำงานคล้ายมือของคน ที่มีขนาดเล็กเพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะช่วยทำให้การผ่าตัดมีความละเอียดมากขึ้น จนถึงรุ่นปัจจุบันได้มีการพัฒนาการมองเห็นเป็นแบบ ๓ มิติ และความละเอียดสูง (High Definition : HD) นอกจากนี้ยังสามารถทำการผ่าตัดไปพร้อมกับศัลยแพทย์ผู้ช่วยได้ โดยจะมี คันบังคับสำหรับแพทย์ ๒ คน สามารถช่วยกันทำผ่าตัด ซึ่งจะต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ต้องทำคนเดียว และความละเอียดของภาพต่ำกว่า"
       
       ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีระบบการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) ซึ่งเป็น"เทคโนโลยีที่ดีที่สุด" โดยมีการ มองเห็นภาพเป็นแบบความละเอียดสูง ๓ มิติ (3D High definition : 3D HD) และมี กำลังขยาย ๑๐ เท่า ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำขึ้นอย่างมาก ต่างจากการทำผ่าตัดโดยเครื่องรุ่นก่อน หรือการทำผ่าตัดส่องกล้องแบบไม่ใช้หุ่นยนต์ ทำให้ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดในที่แคบๆ และจะมีการเสียเลือดน้อยกว่า เนื่องจากมีความแม่นยำที่สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเจ็บ และความบอบช้ำของแผลผ่าตัดน้อยกว่า

       อธิการฯ กล่าวอีกว่า หุ่นยนต์ผ่าตัดสามารถใช้ได้หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป สาขาศัลยศาสตร์ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สาขาสูตินรีเวช ปัจจุบันภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ทั้งนี้ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดย สาขามะเร็งนรีเวชและหน่วยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช อยู่ในระยะเตรียมความพร้อมที่จะนำ "หุ่นยนต์ผ่าตัด" (Robotic Surgery) มาใช้ผ่าตัดด้าน "นรีเวช" ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2554
       
       "การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดทางนรีเวชสามารถทำได้ในผู้ป่วยนรีเวช เกือบทุกประเภท ซึ่งคณะแพทย์ของภาควิชาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน และมีความเห็นว่าการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดนั้นจะเกิดประโยชน์อย่าง แท้จริงต่อกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวช โดยเฉพาะมะเร็งเยื้อบุโพรงมดลูก และมะเร็งปากมดลูก"
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000103751

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:8ECD0 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com