home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000271

หัวข้อประกาศ : จากขยะไร้ค่า สู่ โครงสร้างวิศวฯ โยธา ด้วย “ไม้ไอศกรีม” 500 ชิ้น
รายละเอียด :           “ทีมกันเกรา1” ม.อุบลราชธานี เนรมิตโครงสร้างไม้ไอศกรีม ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักโครงสร้างสุทธิ (kg) 241.895 ด้วยคะแนน 89.443 เต็ม 100.00 คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา25,000บาท และเกียรติบัตร
       

       ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมครั้งที่ 5ประจำปี 2554ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ ศาลายา

       
       รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโจจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่า เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 5ประจำปีการศึกษา2554ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างมาประยุกต์ใช้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางความคิดแก่นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างปลูกลักษณะนิสัยให้การวางแผน และการทำงานร่วมกันอีกด้วย
       
       “การสร้างโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมเป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างจำลองที่ผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันจะต้องนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเข้ามาออกแบบ และดำเนินการประกอบโครงสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้โครงสร้างที่สร้างจะต้องสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด โดยมีระยะโก่งตัวของโครงสร้างไม่เกินที่กำหนดไว้ ทำให้เห็นถึงสภาวะการวิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในด้านการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มต้นจากการศึกษากฏกติกาในการแข่งขัน ดำเนินการวางแผนงน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนการก่อสร้าง และก่อสร้างโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความประหยัดวัสดุ และเวลาในการก่อสร้าง ตลอดจนการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”
       
       สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะต้องวางแผนและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และประกอบเป็นโครงสร้างโดยใช้ไม้ไอศกรีมเป็นวัสดุหลัก ทั้งนี้กฏเกณฑ์การตัดสินวัดจากประสิทธิภาพของโครงสร้าง ความประหยัด มีอัตราส่วนบรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด และมีความรวดเร็วในการประกอบโครงสร้าง
       
       ผศ.ดร.อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ หนึ่งในคณะกรรมการ เปิดเผยว่า หลักของการออกแบบโครงสร้างไม้ไอศกรีม ถือเป็นบททดสอบที่ดีที่ทำให้นักศึกษารู้จักนำทฤษฏีทางด้านวิศวกรรมโยธามาปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์ผลงานและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
       
       "ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 5สถาบัน 64 ทีม ในแต่ละปีจะได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาคณะวิศวฯ โยธา ที่สามารถต่อยอดความรู้จากที่เรียนมาได้นำเสนอสู่ผลงาน สำหรับขั้นตอนการแข่งขันในปีนี้ ไม่ได้มีความพิเศษ ยังคงปฏิบัติตามกฏกติกาเหมือนเดิม ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาทำโครงสร้างไอศรีมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ประมาณ15นาที และผ่านการทดสอบการรับน้ำหนัก ทีมใดที่สามารถสร้างผลงานได้เร็ว และสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้"
       
       ผลการแข่งขันครั้งนี้ปรากฏว่า “ทีมกันเกรา 1”จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถทำได้ 89.443คะแนน ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักโครงสร้างสุทธิ (kg) 241.895คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา25,000บาท และเกียรติบัตร
       
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ “ทีมงาช้างดำ” จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน สามารถทำได้ 89.307คะแนน ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักโครงสร้างสุทธิ (kg) 239.234รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา15,000บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ “ทีมไส้ง่อนทีม” จากวิทยาลัยจันทบุรี สามารถทำได้ 87.657คะแนน ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักโครงสร้างสุทธิ (kg) 235.507รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา10,000บาทและเกียรติบัตร รางวัลชมเชย2รางวัล ได้แก่ “ทีมยักษ์แสด” จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สามารถทำได้ 78.128คะแนน ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักโครงสร้างสุทธิ (kg) 220.588และ “ทีมชมพูภูคา” จากวิทยาลัยเทคนิคน่านสามารถทำได้ 70.245คะแนน ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักโครงสร้างสุทธิ (kg) 169.753 รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา5,000บาทและเกียรติบัตร
       
       นายอภิชัย วรรณทอง หรือน้องต๋อง นักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - โยธา ม.อุบลราชธานี หัวหน้าทีมกันเกรา 1 เปิดเผยถึงทีเด็ดการคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ว่า มีการวางแผน และวางระบบการทำงานเป็นอย่างดี มีการทดลอง และชั่งน้ำหนักวัสดุตลอดเวลา และระมัดระวังช่วงรอยต่อของไม้ไอศกรีม
       
       “สมาชิกในทีมมีทุกระดับชั้นปี ทำให้เราสามารถนำศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ ปี 1 - 4 มาใช้ในการวางแผนครั้งนี้ และมีการซักซ้อมวางแผนงาน 3 อาทิตย์ โดยผลงานของทีม จัดทำโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม จำนวน 488 ชิ้น จาก 500 ชิ้นที่คณะกรรมการกำหนดไว้ คำนึงถึงเวลาและความแม่นยำของแต่ละชิ้นส่วน เน้นโครงสร้างที่สามารถใช้งานได้จริง และจำลองเป็นผลงานที่ทำไปต่อยอดได้”
       
       นับเป็นกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมที่เป็นประโยชน์อย่างมากที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งเราก็หวังว่าจะช่วยยกระดับวงการการศึกษาในการต่อยอดพัฒนาความรู้จากระดับเล็กสู่ระดับใหญ่ในการ ผลักดันสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นคนเก่งในอนาคตในวันข้างหน้า

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000111197

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:2A772 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com