home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000276

หัวข้อประกาศ : "ยืดอายุมะเขือเทศ" ลดใช้พลังงาน แนวคิดดีๆ จากมทร.ธัญบุรี
รายละเอียด :           
"ยืดอายุมะเขือเทศแบบไม่ใช้พลังงาน" แนวคิดตอบสนองสถานการณ์โลกขาดแคลนพลังงาน ผลงานนักศึกษาวิศวกรรมการเกษตร มทร. ธัญบุรี โชว์ห้องยืดอายุมะเขือเทศต้นทุนต่ำ ลดการใช้พลังงาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน

มะเขือเทศ ผลผลิตทางเกษตร
       มะเขือเทศเป็นผลิตผลการเกษตรเก็บเกี่ยวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ คือ มีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ จึงก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลิตผล การขนส่ง และการเก็บรักษาได้ง่าย ดังนั้นการเก็บผลิตผลให้คงคุณภาพที่ดีไว้ได้นาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่อยู่ไกลจากแหล่งผลิต จึงต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่ดี และสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผลให้ยาวนานขึ้น ป้องกันการเน่าเสีย ผลเหี่ยว และการเสื่อมคุณภาพได้

ห้องยืดอายุมะเขือเทศ
       "โครงงานทางวิศวกรรมเพื่อการยืดอายุมะเขือเทศแบบไม่ใช้พลังงาน" ของ "สิเรียม ทองใบใหญ่" และ "รัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง" นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี "วรินธร ยิ้มย่อง" เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีแนวคิดมาจาก ต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูง ในการเก็บรักษาผลิตผลในตู้เย็น หรือห้องเย็น เพราะคนทั่วไปมักมองว่าเป็นการเก็บรักษาที่ง่ายและสะดวก
       
       "ในขณะที่โลกกำลังประสบกับปัญหาสภาวะการขาดแคลนพลังงาน แต่มนุษย์ยังใช้พลังงานอย่างไม่รู้ค่าและสิ้นเปลือง เราจึงมีแนวคิดในการทำโครงงานวิศวกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการทดลองสร้างห้องเก็บรักษาผลิตผลเกษตรแบบไม่ใช้พลังงาน เพราะหวังว่าเป็นการประหยัด และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลคงคุณภาพแบบผู้บริโภคต้องการ อีกทั้งยังใช้ต้นทุนต่ำในการก่อสร้างห้อง ช่วยประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องใช้เครื่องจักรหรือพลังงานไฟฟ้าใด ๆ"

ห้องเก็บมะเขือเทศต้นแบบ(ไม่ใช้พลังงาน)
       เจ้าของผลงานกล่าวต่อว่า สำหรับการสร้างห้องเก็บมะเขือเทศแบบไม่ใช้พลังงาน จะประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ คือ อิฐ-ทราย-ปูน-สายยาง-ถังน้ำ-ไม้ไผ่-ฟางข้าว-มะเขือเทศ โดยคัดเลือกให้อยู่ในระยะ Pink -เครื่องวัดสี (Colorimeter) MINOLTA รุ่น CR-10-เครื่องวัดปริมาณน้ำตาลแบบมือถือ 0-32 % Brix-เครื่องชั่งดิจิตอล Sartorius รุ่น CP3202S-เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Thermohygrometer)
       
       "ส่วนขั้นตอนการสร้างก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรลักษณะห้องเป็นพื้นปูด้วยอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 200 x 150 cm มีผนัง 2 ชั้นสูง 68 cm ช่องว่างระหว่างผนังทั้งสองกว้าง 7 cm เพื่อบรรจุทรายลงไป หลังคาทำด้วยไม้ไผ่และฟางข้าว น้ำจะหยดจากสายยางไหลผ่านทรายที่อยู่ในช่องว่างระหว่างผนัง โดยกำหนดระดับการไหลของน้ำที่ 75 ลิตรต่อวัน โดยกระบวนการเก็บรักษามะเขือเทศในห้องเก็บรักษาแบบไม่ใช้พลังงาน จะปล่อยน้ำซึมผ่านผนังทั้งสี่ด้านที่ปริมาณน้ำ 75 ลิตรต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บรักษาผลมะเขือเทศในตู้เย็น และที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ผลมะเขือเทศที่เก็บรักษาในตู้เย็นและในห้องเก็บรักษาแบบไม่ใช้พลังงานสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 14.00 วัน และ13.63 วันโดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ"
       
       นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำหลักการทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไม่จำเป็น ซึ่งเหมาะกับภาวะที่โลกกำลังขาดแคลนพลังงาน นอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางด้วย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000116385

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:E7AD2 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com